Koulukuljetukset ja kuljetussopimukset

Muhoksen kunta tekee paikallisten ja lähialueen liikenneyrittäjien kanssa liikennöintisopimuksia usealle eri palvelusektorille. Liikennöintisopimukset toteutetaan tarjouskilpailutusten kautta. Muhoksen elinvoimakoordinaattori asettaa  tarjouskilpailut esille yrittäjille Kansallisen kynnysarvon ja EU- kynnysarvon ylittävissä tapauksissa HILMA- ilmoituskanavan kautta tai pienhankinnoissa ilmoittamalla tapauskohtaisesti. Päätökset tarjouskilpailujen voittajasta tekevät johtavat viranhaltiat palvelusektorikohtaisesti.

Päivitys 25.3.2019

Muhoksen kunnan oppilaskuljetukset tulevat kohta kilpailutukseen. Hilma- järjestelmässä tarjouspyyntöä tarkistetaan EU tasolla (TED tietokanta), koska on kyseessä EU- kynnysarvon ylittävä hankinta.

Päivitys 8.3.2019! Muhoksen kunta asettaa maaliskuussa 2019 kaikki oppilaskuljetukset julkiseen tarjouskilpailuun. Kilpailutusasia on käsittelyssä hyvinvointilautakunnassa viikolla 11. Tarjouskilpailusta tiedotetaan myöhemmin Muhoksen kunnan sivuilla ja HILMA- ilmoituskanavassa.

Elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen 044 4970006 asko.lampinen(at)muhos.fi