Koulukuljetukset ja kuljetussopimukset

Muhoksen kunta tekee paikallisten ja lähialueen liikenneyrittäjien kanssa liikennöintisopimuksia usealle eri palvelusektorille. Liikennöintisopimukset toteutetaan tarjouskilpailutusten kautta. Muhoksen elinvoimakoordinaattori asettaa  tarjouskilpailut esille yrittäjille Kansallisen kynnysarvon ja EU- kynnysarvon ylittävissä tapauksissa HILMA- ilmoituskanavan kautta tai pienhankinnoissa ilmoittamalla tapauskohtaisesti. Päätökset tarjouskilpailujen voittajasta tekevät johtavat viranhaltiat palvelusektorikohtaisesti.

Elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen 0444970006 asko.lampinen(at)muhos.fi