Elinkeinoluvat ja tuet

Tiedote 15.5.2020

Muhoksen kunnan kautta haettava Yksinyrittäjien koronatuki, joka on 2000 euroa kokoinen kertasumma, tukea on nyt myönnetty 41 kpl. Lisäksi muutama yritys on hakenut ELY- kautta kehittämistukea ja tietojeni mukaan useampi on sitä saanut.

 

Elinkeinovapauden periaatteen mukaan Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen myöntämää lupaa.

Elinkeinolaissa on kuitenkin määritelty joukko elinkeinoja, joiden harjoittamiseen tarvitaan viranomaisen lupa. Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on aina selvitettävä, onko aiottu elinkeinotoiminta luvanvaraista. Jos elinkeinon harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin.

Joissakin tapauksissa ei tarvita varsinaista lupaa vaan pelkkä kirjallinen ilmoitus viranomaiselle riittää.

Luvanvaraisia elinkeinoja ja näille lupia myöntäviä viranomaisia ovat mm:

Alkoholin anniskelu- ja vähittäismyynti (Aluehallintovirasto)
Apteekit (Fimea)
Arvopaperipörssit (Valtiovarainministeriö)
Autokoulut (Trafi)
Lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenne (Trafi)
Panttilainaustoiminta (Finanssivalvonta)
Sairaankuljetus (Aluehallintovirasto)
Sähköurakointi, -asennukset (Tukes)
Taksit ja tavaraliikenne (Aluehallintovirasto)
Teletoiminta (Liikenne- ja viestintäministeriö)
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi (Tukes)
Vartioimisliikkeet (Sisäasiainministeriö)
Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuoltolaitokset (Aluehallintovirasto)

Linkit tarkistettu 7.10.2013

Lupien hakemiseen tarvittavia ohjeita ja lomakkeita löytyy viranomaisten omilta Internet-sivuilta.

Yrityksen perustamiseen Oulun seudulla löytyy paljon tietoa täältä.