Nuorten kesätyöt

Nuorten kesätyöt haussa taas vuonna 2021. Ilmoitamme hausta tarkemmin alkuvuodesta.

Muhoksen kunta työllistää vuosittain 15-17-vuotiaita muhoslaisia nuoria kesätyöhön määrärahojen puitteissa!

Vaihtoehdot nuoren kesätyölle ovat:

  1. kunnan kesätyöjakso, 2 vk
  2. kesätyösetelin tuki yritykseen tai yhdistykseen työllistymiseksi
  3. kesäyritystuki 4H-yrityksen perustamiseksi.

Nuori voi valita yhden vaihtoehdon. Yksi kesätyövaihtoehto tarjotaan vain yhden kerran/ muhoslainen nuori.

Lisätietoja: työnsuunnittelija Arja Kolu-Korhonen, 044 4970 160,

Nuori voi valita yhden vaihtoehdon. Yksi kesätyövaihtoehto tarjotaan vain yhden kerran/ muhoslainen nuori.

 

KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT
Muhoksen kunta palkkaa kesäaikana hallintokuntiinsa noin 70 nuorta (v. 2004-2005 syntyneet vuonna 2021) kahdeksi viikoksi. Nuoren palkka on työehtosopimuksen mukainen (360 €/ 10 pv/ 60 h, vuonna 2020).
Mikäli hakemuksia tulee runsaasti työpaikat arvotaan. Hallinto- ja talousjohtaja vahvistaa kesätyöntekijöiden määrän ottaen huomioon määrärahan riittävyyden.

KESÄTYÖSETELIN TUKI
Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten v. 2003-2004 syntyneiden nuorten työllistämisessä. Kesätyösetelin tukea maksetaan 4.5. – 4.9.2020 välisenä aikana työllistetyn nuoren palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, yhdistys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.

Nuorelle maksettava palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen ja vähintään noin 360 € / 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen.
Kesätyösetelin tuki yritykselle/yhdistykselle on 230 €/ 60h/ nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen.
Tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan lokakuu loppuun mennessä.

KESÄYRITYSTUKI 4H-YRITYKSEN PERUSTAMISEEN

Muhoksen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä!
Kesäyritystuen saanut nuori työllistää itsensä perustamalla kesäajalle oman 4H-yrityksen.

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille huhtikuussa.
Kurssi antaa valmiudet yrittäjyyteen ja kurssin aikana laaditaan myös liiketoimintasuunnitelma.

Yrittäjäkurssin suorittaneen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen kesäyritystukihakemuksen liitteenä toimittaneelle nuorelle Muhoksen kunta maksaa alkurahoitukseksi 150 €.
Yritysraporttinsa syyskuun 2018 loppuun mennessä kuntaan toimittaneelle kesäyrittäjälle Muhoksen kunta maksaa toiset 150 €, mikäli myynti on ollut väh. 100 € ja työaika väh. 60 h/ kesäyrittäjä.

4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen voi tutustua 4H-yhdistyksen nettisivulla: http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta saa Muhoksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Mertalalta,
puh. 044 3307 955 tai muhos(at)4h.fi. ja kesäyritystuesta kunnan työnsuunnittelijalta, puh. 044 4970 160 tai arja.kolu-korhonen(at)muhos.fi.