Maaseutuyrittäjyys

Maaseutupalvelujen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun yritteliäisyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi, sekä huolehtia maatalousyrittäjien lomituspalveluiden ja maaseutuelinkeinojen tehtävien hoitamisesta.puimuri

Maaseutuasiamies
Eija Rautiainen
044 4970 028
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

Maatilatalouden tukihakemusten käsittely ja tukien maksatus

  • Lausunto-, valvonta- ja neuvontapalvelut
  • Peltovahinkojen arviointi sekä korvausten maksatus
  • Sukupolvenvaihdos- ja luopumistukijärjestelyt
  • Maaseutuprojektien / kylätoiminnan yhteyshenkilö.