Maaseutuyrittäjyys

Maaseutupalvelujen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun yritteliäisyyden ja elinvoimaisuuden parantamiseksi, sekä huolehtia maatalousyrittäjien lomituspalveluiden ja maaseutuelinkeinojen tehtävien hoitamisesta.puimuri

Maaseutuasiamies
Eija Rautiainen
044 4970 028
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

Maatilatalouden tukihakemusten käsittely ja tukien maksatus

  • Lausunto-, valvonta- ja neuvontapalvelut
  • Peltovahinkojen arviointi sekä korvausten maksatus
  • Sukupolvenvaihdos- ja luopumistukijärjestelyt
  • Maaseutuprojektien / kylätoiminnan yhteyshenkilö.

 

KORONATUKI MAATALOUTEEN

Nyt, myös maatalousalan yritykset voivat hakea koronatukea 18.5 alkaen.

Tukea haetaan HYRRÄ- järjestelmän kautta ja ELY- keskus myöntää tuen hakemusten perusteella. Tukisummat ovat 10 000 euroa max. ELY- keskus ja Ruokavirasto tiedottavat nettisivuillaan tukimuodoista ja ehdoista.

Perusneuvontaa antaa parhaiten maaseutuasiamies Eija Rautiainen 044 4970 028 eija.rautiainen (at) muhos.fi ja elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen tietää pikkasen vähemmän tästä asiasta.

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

https://www.ely-keskus.fi/…/maaseudun-yritysten-alkutuotann…