VÄRE-hanke

Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla – VÄRE

Muhoksen kunta on mukana alkuvuodesta 2018 alkaneessa VÄRE-hankkeessa. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeen päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristökeskus SYKE ja osatoteuttajana Micropolis Oy. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta: Oulun seudun kunnista Ii, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi sekä maakunnan eteläosasta Haapajärvi, Nivala ja Pyhäjärvi. Yhteistyökunnista Ii, Muhos, Tyrnävä ja Pyhäjärvi kuuluvat HINKU-verkostoon ja Ii kuuluu lisäksi FISU-verkostoon.

Hankkeessa

  • kartoitetaan hankkeen kuntien tarpeet resurssiviisaille ja vähähiilisille toimenpiteille,
  • laaditaan toimintasuunnitelmat resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi kunnissa,
  • tuotetaan resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisumahdollisuuksia kyseisiä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa,
  • lasketaan ja analysoidaan em. toimenpidevaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia (esim. kasvihuonekaasupäästöt, työpaikat, arvonlisäys ja tuotos) sekä
  • ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten analyysin pohjalta kartoitetaan ne toimenpiteet, jotka hyödyttävät alueen elinkeinoelämää ja uutta liiketoimintaa parhaiten.

Hankkeen tuloksena yhteistyökunnat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla materiaalien ja energian käyttö vähenee. Vaihtoehtojen arvioinnissa otetaan huomioon myös niiden kustannustehokkuus ja lähialueiden raaka-aineiden-hyödyntäminen. Lähialueen tuotantoon perustuvien materiaalien ja energian lisääntyvä käyttö tuo alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mikä edistää työllisyyttä ja kasvua maakunnassa. Yhteisöillä on merkittävä rooli pyrittäessä muuttamaan kuluttajien ja kotitalouksien energiankulutukseen liittyvää käyttäytymistä. Tämän vuoksi vähähiiliset kuntahankkeet ovat merkityksellisiä alueellisen

VÄRE-hanke liittyy sekä HINKU- että FISU-verkostojen työhön. HINKU-verkostoon kuuluvat 39 kuntaa pyrkivät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. FISU (Finnish Sustainable Communities) taas on 11 edelläkävijäkunnan verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hankkeen kanssa.

Väre-hankkeen yhteystiedot:

Mikko Kari, Muhoksen kunta, etunimi.sukunimi@muhos.fi

Teemu Ulvi, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Irja Ruokamo, Micropolis Oy, etunimi.sukunimi@micropolis.fi