Seudullinen joukkoliikenne

Muhos on mukana Oulun Seudun joukkoliikennejaostossa. Jaostossa Muhoksen edustajana on Kirsi Airaksinen ja varaedustajana on Noora Valkonen.

Liikennevirasto myönsi Oulun toimivalta-alueelle valtionapua
1 250 000 euroa (alv 0 %) suurten kaupunkiseutujen
joukkoliikennetukeen osoitetusta määrärahasta hakemuksessa
esitettyihin kohteisiin.

Toimivalta-alueen PSA-liikenteen hankinnassa rahoittamisen
osuudet jakaantuvat seuraavasti:
Oulu 85,6 %
Ii 3,4 %
Kempele 4,2 %
Liminka 1,8 %
Lumijoki 0,3 %
Muhos 3,1 %
Tyrnävä 1,6 %
Valtionapua PSA-liikenteen hankintaan esitetään jaettavaksi
kunnille edellä mainitussa suhteessa.

Kuntien rahamääräiset jako-osuudet vuonna 2018 ovat vastaavasti
seuraavat (euroa):
Oulu 1 070 000
Ii 42 500
Kempele 52 500
Liminka 22 500
Lumijoki 3 750
Muhos 38 750
Tyrnävä 20 000