Rokuan järvien kunnostus

Päivitys 15.5.2020

 

Rokuan vesien kunnostuhanke on edistynyt niin pitkälle, että ainostaan Soppisen hoitokalastus on tekemättä. Lisäksi odotamme koko Rokuan jätevesiasiaan hankepäätöstä Karelia- hankerahoituksen kautta.

 

Päivitys 1.7.2019

ELY- keskus on myöntänyt ruoppausluvan Kotasalmeen, Metsähallituksen toimenpidelupaa läjitysalueelle odotetaan ja Sotkanjärven jakokunnan/kalastuskunnan lupaa odotetaan myös. Kesälomakausi hieman vaikuttaa asoiden etenemiseen, mutta pääosin ovat asiat edenneet hyvin.

Muhoksen kunnanhallitus lähtee hakemaan hankehakemuksen kautta rahoitusta Soppisen, Tulijärven ja Kotalammen kunnostushankkeeseen. Mikäli hankehakemus saa myönteisen päätöksen, hanke aloitetaan 1.6.2019

Hanke on aloitettu. Soppisen koekalastus on tehty syyskuussa 2019. Kotasalmen ruoppaus tehdään tämä hetkisen tiedon mukaan marraskuussa/joulukuussa 2019. Jätevesiselvitys on pohdinnassa… alueelle on tehty aikaisemmin selvitys/kysely ja muitakin vaihtoehtoja on pohdittu ennen hankkeen aloittamista.