OUMO-hanke

Päivitys 30.6.2020

Muhosjoen kaikuluotauksen täydennyskuvaus on tehty viikolla 26. ja tutkimustulokset on saatu nähtäville, asiasta tulee tiedote ja mahdollisesti lehtijuttu, viimeistään elokuun alussa tuodaan esille aineiston oleelliset tiedot. Data- aineston tiedoston pohjalta keskustellaan mahdollisesta jatkotoimista erikseen kunnanhallituksessa ja OUMO yhteistyökumppaneiden kanssa.

Päivitys 2.6.2020

Muhosjoen kaikuluotaus on tehty 20.5.2020. Odotamme tutkimustuloksia.

Päivitys 15.5.2020

Muhosjoen kaikuluotaus aloitetaan alustavien tietojen mukaan viikolla 21.

 

Päivitys 14.2.2020

Vuoden 2020 aikana Muhoksen kunta, Fortum ja ELY- keskus yhdessä kaikuluotaa Muhosjoen. Kaikuluotauksen jälkeen tutkitaan tuloksia ja mietitään jatkosuunnitelmia mahdolliselle kunnostustoimille.

Oulujoen osalta tehdään pienimuotoinen suunnitelma venesataman ja läheisen veneväylän ruoppaamiseksi, jotta vene- ja laivaliikenne olisi turvallista.

 

Päivitys 2.7.2019

 

OUMO- hankerahoituksen kautta Muhoksella on kaikuluodattu Oulujoen veneilyreitti Oulun kaupunginrajalta Muhoksen

vesivoimalaitokselle asti. Kaikuluotauksen tulokset ovat nähtävillä alla olevasta linkistä.

Veneilyreitin lateraaliviitat ovat myös korjattu oikeisiin paikkoihin. Turvallista veneilykesää ja kireitä siimoja.

Kaikuluotauslinkistä näette, myös syvänteet, missä kalat viihtyvät.

Väreinä punainen ja keltainen ovat matalaa, sininen ja harmaa ovat syvänteitä.

 

Oulujoki_ei_kaltevuuskorjattu


Oulujoen vesistön puitesopimukselle jatkoa (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Oulujoen vesistöalueen kunnat ovat allekirjoittaneet Oulujoen vesistön puitesopimuksen (OUMO) vuosille 2018–2021.

Yhdentoista kunnan lisäksi puitesopimuksessa ovat mukana vesivoimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Sopimus on jatkoa aiemmille puitesopimuksille, joista ensimmäinen solmittiin vuonna 1998. Vuonna 2018 uutena osapuolena mukaan tulee Oulun kaupunki.

Osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä puitesopimuksen ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka jakaa vuosittain noin 150 000 euroa. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilta edellytetään aina hankkeisiin omarahoitusosuutta.

Vuodelle 2018 päätettiin myöntää rahoitusta kahdeksalle hankkeelle.

  • Utajärven ruoppaus (Utajärvi)
  • Lohenpoikasten istutushanke 2018–2019 (Muhos, Utajärvi, Vaala)
  • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2018 (Muhos, Utajärvi, Vaala)
  • Uppopuiden poisto Merikosken voimalaitoksen alapuolella (Oulu)
  • Hupisaarten purojen kunnostus (Oulu)
  • Nokkaojan venevalkama (Vaala)
  • Hirvenniemen alueen kehittäminen (Sotkamo)
  • Önkkörin alueen kunnostus (Kajaani)

Ehdolla ovat myös hanke Emäjoen vanhan valokuva-aineiston inventoimiseksi, digitoimiseksi ja säilyttämiseksi (Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi) sekä Kirkkosaaren talviuintipaikan rakentaminen (Muhos).

Kuluvan vuoden suurin työ oli venerannan rakentaminen Paltamon Luhtaniemeen Oulujärvelle. Paikalle rakennettiin veneenlaskuluiska sekä telaranta ja samalla ruopattiin vesialuetta. Myös Nuasjärven veneilymahdollisuuksia kehitettiin Sotkamossa, kun Naapurinvaaran venesatamaan rakennettiin kolme uutta laituria. Monivuotisten vaelluskalahankkeiden lisäksi Oulujokivarressa keskityttiin kulttuuria ja matkailua tukeviin hankkeisiin. Humanpolis Oy:ssä laadittiin esitekokonaisuus ja vesivoimalaitosten ja voimantuotannon historiaa kuvastava Fortumin valokuva-arkistoinventoitiin. Utajärven vedenlaadun parantamiseen tähtäävien ruoppaus- ja lisävesityshankkeiden edellyttämät lupahakemukset jätettiin aluehallintovirastolle. Hupisaarten purojen kunnostus vaelluskaloille sopiviksi alueiksi aloitettiin kuluvan syksyn aikana.

Lisätietoja:

Susanna Juntunen, vesitalousasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 305
Jari Pesonen, vesitalousasiantuntija, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 861
Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum Power and Heat Oy, p. 050 453 2344
Luhtaniemen hankkeesta Mikko Karjalainen, Paltamon kunta, p. 044 288 5500
Naapurinvaaran venesatamahankkeesta Harri Helenius, Sotkamon kunta, p. 044 7502 491
Ritva Ilonen, toimitusjohtaja, Humanpolis Oy, p. 0500 155 622