Mikroyritykset

Muhoksen kunnalla on mahdollisuus osallistua rahoitushakuun menossa olevaan
mikroyritysten kehittämishankkeeseen, jossa on mukana Oulunkaaren alue sekä
Naturpolis Kuusamossa. Vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja
asiantuntijakumppani Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.
Kustannusmalli on Flat rate 15 %, ja hankkeen kesto: 1.8.2016-30.6.2019.
Hankkeen kustannusarvio on 617.949,20 €, ja rahoituslaskelma seuraava:

Osapuoli % €
PPL 70 432 564,44
Oulunkaari 18,4 113 703
Muhos 1,6 9 887
Oulun yo 1,6 9 887
Naturpolis 3,9 24 100
Yksityinen 4,5 27 808
Yhteensä 100 617 949,20

Päämääränä hankkeessa on muodostaa mikroyritysten menestymistä uudella
tavalla tukeva toimintaympäristö Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle. Hanke
muodostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta:
– perustetaan alueelle mikroyritysvetoinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto
(20+20+20)
– toteutetaan mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun nopeita kokeiluja
sekä kokeillaan nopeutetusti mikroyrityksille soveltuvia kustannustehokkaita
vientikanavia
– kehitetään osaamista mikroyritysten kaupallistamisen, kasvun ja viennin
edistämiseksi sekä yrittämisen esteiden purkamiseksi.

Yritysten rooli hankkeessa:
– osallistuu ryhmään kuuluvien yritysten kokoontumisiin yritysten tiloissa,
hyödyntäen vertaistukea ja kehittämisideoita, sekä kehittäen omaa
liiketoimintaa osallistumalla hyödyllisiksi katsomiinsa kokeiluihin
– tuo esille onnistuneita käytännön yritysesimerkkejä
– ohjaa hankkeessa laajemmin toteutettavia tutkimus-, kehitys- ja
koulutuskokeiluja ja toimenpiteitä (kehitysehdotukset, arviointi ja palaute)
– hyötyy uusien asiakkuuksien ja kansainvälisten yhteyksien muodossa
verkostosta.

Linkki hankesivuille on www.microentre.fi