Digi-Leap-hanke

Kysely !

Nyt voit vaikuttaa suomalaisten yritysten digiosaamiseen ja -valmiuksiin!

Digitalisaatio luo yrityksille uusia mahdollisuuksia sekä haasteita. Tämä vaatii yrittäjiltä rohkeutta ravistella perinteisiä ajattelu- ja työskentelymalleja, kokeilla ja uudistua, sekä tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Vastauksilla pyritään selvittämään yritysten digitilannetta, joka auttaa alueellisten digipalveluiden ja koulutusten kehittämisessä esimerkiksi alueellisten toimijoiden toimesta.

Vastaa 15.6.2019 saakka avoinna olevaan kyselyyn TÄSTÄ:

Jokainen vastaus on tärkeä alueellisen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja sopivan digipalvelutarjoaman luomiseksi. Vastaaminen kestää ainoastaan 10 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella, eikä tulosyhteenvedosta voi tunnistaa yksittäisiä vastauksia.

Kyselyn toteuttavat Teknologian Tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja se on osa Digileap -hanketta. Hankkeessa on mukana BusinessOulu, Iin Micropolis Oy, Naturpolis Oy, Raahen seudun yrityspalvelut sekä Pipelife Finland Oy.

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä 2019 osoitteessa www.apuadigiin.fi. Apuadigiin.fi -palvelusivustolta löytyy esimerkiksi yritysten käyttöön suunniteltuja digitalisaatioon liittyviä työkaluja ja menetelmiä, kevään 2018 kyselytulokset, sekä DigiLeap-hankkeen tuloksia.

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5339404&sid=IgL2OcNYXm

 

Digi-Leap-hanke ei ole vain IT- alan yrityksille, vaan kaikille yritysaloille ja yrittäjille, jotka ovat pohtineet yrityksen digitalisaation kehittämiseksi. Haastattelut tehdään syksyn 2018 aikana ja hanke päättyy 2019 kesällä alustavien suunnitelmien mukaisesti. Huomioithan, että hanke on yritykselle ilmainen!

**************************************************

Olemme haastatelleet jo useita Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä, mutta emme yhtään Muhoksen yritystä. Tästä johtuen, haluaisimme kutsua myös muhoslaisia yrityksiä Oulun yliopiston tai VTT tekemään haastatteluun!

Haastattelun tarkoituksena on selvittää yrityksen digimuutoskyvykkyys sekä mahdolliset kehityskohteet (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu), tai yrityksen digitalisaatiokypsyys (VTT). Haastattelun jälkeen yritys saa joko 1) kattavan liiketoiminta-analyysin sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun liiketoiminta-asiantuntijoiden laatimia kehitysehdotuksia ja vinkkejä kyvykkyyksien lisäämiseksi tai 2) VTT:n tekemän digitalisaatioanalyysin ja kehitysehdotuksia. Haastattelun jälkeen on mahdollista saada yrityskohtaista konsultointia johonkin tiettyyn yritystä erityisesti kiinnostavaan aihealueeseen liittyen. Tähän ilmaiseen konsultointiin valitaan osa haastatelluista yrityksistä.

Haastattelu kestää enintään kaksi (2) tuntia ja se toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yrityksen toimitiloissa. Haastattelu voidaan toteuttaa myös toisessa rauhallisessa paikassa tai Oulun yliopistolla/VTT:llä. Käsittelemme kaikki haastatteluja koskevat tiedot ehdottoman luottamuksellisesti ja tutkimusjulkaisuissa huolehdimme, että haastatteluissa esille tulevat tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen yritykseen.

Kyvykkyyshaastattelu on osa EAKR-rahoitteista DigiLeap-hanketta, jonka tavoitteena on selvittää yritysten digitilanne erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, sekä tutkia yritysten digimuutoskyvykkyyttä. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, BusinessOulu, Iin Micropolis Oy, Naturpolis Oy sekä Raahen seudun yrityspalvelut.

Haastattelut toteutetaan kuluvan syksyn aikana ja mikäli näet tällaisen yhteistyön kiinnostavana, voit olla yhteydessä alla olevaan numeroon.

Ystävällisin terveisin
Marko Juntunen
Tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
045 341 3975
Marko.Juntunen@oulu.fi