Digi- Leap hanke

Muholaisille yrityksille ja yrittäjille tiedoksi. Korostan, että tämä hanke ei ole vain IT- alan yrityksille, vaan kaikille yritysaloille ja yrittäjille, jotka ovat pohtineet yrityksen digitalisaation kehittämiseksi. Haastattelut tehdään syksyn aikana ja hanke päättyy 2019 kesällä alustavien suunnitelmien mukaisesti. Myös, ottakaa huomioon, että tämä hanke on yritykselle ilmainen!

Tv. Asko Lampinen

 

Olemme haastatelleet jo useita Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä, mutta emme yhtään Muhoksen yritystä. Tästä johtuen, haluaisimme kutsua myös Muhokselaisia yrityksiä Oulun yliopiston tai VTT tekemään haastatteluun!

Haastattelun tarkoituksena on selvittää yrityksen digimuutoskyvykkyys sekä mahdolliset kehityskohteet (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu), tai yrityksen digitalisaatiokypsyys (VTT). Haastattelun jälkeen yritys saa joko 1) kattavan liiketoiminta-analyysin sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun liiketoiminta-asiantuntijoiden laatimia kehitysehdotuksia ja vinkkejä kyvykkyyksien lisäämiseksi tai 2) VTT:n tekemän digitalisaatioanalyysin ja kehitysehdotuksia. Haastattelun jälkeen on mahdollista saada yrityskohtaista konsultointia johonkin tiettyyn yritystä erityisesti kiinnostavaan aihealueeseen liittyen. Tähän ilmaiseen konsultointiin valitaan osa haastatelluista yrityksistä.

Haastattelu kestää enintään kaksi (2) tuntia ja se toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yrityksen toimitiloissa. Haastattelu voidaan toteuttaa myös toisessa rauhallisessa paikassa tai Oulun yliopistolla/VTT:llä. Käsittelemme kaikki haastatteluja koskevat tiedot ehdottoman luottamuksellisesti ja tutkimusjulkaisuissa huolehdimme, että haastatteluissa esille tulevat tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen yritykseen.

Kyvykkyyshaastattelu on osa EAKR-rahoitteista DigiLeap-hanketta, jonka tavoitteena on selvittää yritysten digitilanne erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, sekä tutkia yritysten digimuutoskyvykkyyttä. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, BusinessOulu, Iin Micropolis Oy, Naturpolis Oy sekä Raahen seudun yrityspalvelut.

Haastattelut toteutetaan kuluvan syksyn aikana ja mikäli näet tällaisen yhteistyön kiinnostavana, voit olla yhteydessä alla olevaan numeroon.

Ystävällisin terveisin

Marko Juntunen                                                                          

Tutkijatohtori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

+358 45 341 3975

Marko.Juntunen@oulu.fi