Valpas-hanke käynnistynyt

VALPAS-hanke (1.8.2016-31.7.2019) on Nuorten Ystävien hallinnoima hanke, joka kehittää sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä kumppanikuntien (Kemijärvi, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi) kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset (15-40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

Lisätietoa VALPAS-hankkeesta: Valpas