Anna palautetta uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta 21.5 mennessä

Olemme laatineet Muhoksen kuntaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman toimintakauden 2016-2017 aikana opetushallituksen antaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta yhteistyössä yksityisten päiväkotien kanssa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on nyt siinä vaiheessa, että pyydämme teitä kommentoimaan varhaiskasvatussuunnitelmaa ajalla 8.5-21.5.17 . Varhaiskasvatussuunnitelmaa viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2017. Kommentoinnit käsitellään luottamuksellisesti.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman, ja kommentointimahdollisuuden löydät täältä: https://www.muhos.fi/opetus-ja-varhaiskasvatus/varhaiskavatus/ajankohtaista/