Topeliuksen juhlavuosi näkyy Muhoksen kouluissa

Vuonna 2018 Sakari Topeliuksen syntymästä tuli täyteen 200 vuotta. Vuoden 2018 Koivu ja Tähti -päivät pureutuivat Zachris Topeliuksen elämäntyöhön ja historiaan ja samalla Muhoksen koulut ottivat Topeliuksen teemaksi Monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK-opintojen) teemaksi lukuvuosina 2018-2019.

Zachris Topeliuksen Koivu ja Tähti -satu on muhoslaisille läheinen. Zachris Topeliuksen isän isoisä Kristoffer pakeni isovihan aikaan vuonna 1714 äitinsä kanssa asumaan Muhokselle pieneen piilopirttiin. Venäläiset kasakat kuitenkin ryöstivät Kristofferin ja veivät hänet ja hänen siskonsa Venäjälle. Kristoffer karkasi Venäjältä koti-ikävissään, löysi auringon ja lintujen johdatuksella Suomeen, josta kuitenkin ajautui Tukholmaan, missä sattumalta kohtasi äitinsä. Näistä esi-isänsä muistelmista Sakari Topelius kirjoitti koskettavan tarinan, jolle antoi nimen ”Koivu ja tähti”. Tämän tarinan mukaan on nimetty myös Muhoksen kulttuurikeskus Koivu ja Tähti.

Uuden opetussuunnitelman myötä vuonna 2016 MOK-opinnot ovat mahdollistaneet koululaisten syventymisen eri teemoihin koulupäivien sisällä. Opintojen aikana samaa teemaa opiskellaan yhdessä useamman oppiaineen sisällä ja sama teema on laaja-alaisesti läsnä koko lukuvuoden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia ja kokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Suomi 100 -juhlavuosi oli ensimmäinen Muhoksen koulujen yhteinen ponnistus kun kouluilla oli yhteinen Suomi 100 -teema osana MOK-opintoja.

Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa. Yhtenä osa-alueena on nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen sekä lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat myös mahdollisuuden yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön.

Muhoksen kouluissa teemaa on käsitelty kouluissa järjestettävissä teemapäivissä ja viikoissa läpi vuoden. Korivaaran koulussa mm. joulujuhlien ohjelmisto oli rakennettu rakastettujen Topeliuksen joululaulujen ja näytelmätekstien ympärille. Osana vuoden 2019 MOK-opintoja on toteutettu myös leipomo-konditoria Mimmin Pullaan 15.4. avautuva näyttely. Topelius-teemaisia lasten teoksia on nähtävillä myös Valtatie 22 tienvarsinäytöllä ja torilla sijaitsevalla näytöllä ja kaikilta kouluilta on nähtävissä yksilökohtaisemmat teokset myös osoitteessa www.koivujatahtipaivat.com lokakuun 2019 loppuun saakka.