Suomalaisen kirjallisuuden seura kerää tekstejä 2000-luvun karjalaisuudesta

Suomalaisen kirjallisuuden seura on avannut muistitietokeruun 2000-luvun karjalaisuudesta. Aineiston keruu on avoinna 30.6.2019 saakka.
Oulujokilaaksoon saapui Talvisodan jälkeen noin tuhat siirtolaista, joista enemmistö oli karjalaisia. Suurin osa siirtolaisista sijoittui  Muhokselle. Muhos valittiin siirtoväen asuttamisalueeksi osittain voimalaitostöiden tarjoamien työmahdollisuuksien vuoksi. Karjalaisten Muhokselle sijoittamiseen vaikuttivat myös hyvät liikenneyhteydet ja se, että kunnassa oli saatavissa maataloussiirtoväelle soveltuvaa viljelysmaata. Muhokselle tullut maataloussiirtoväki oli pääasiassa Salmin pitäjän Käsnäselän kylästä, mutta evakkoja tuli muualtakin Laatokan Karjalasta ja Kannakselta. Utajärvelle asettuneista karjalaisista suurin osa oli Salmin Koveron kylästä. Vaikka Säräisniemi ei kuulunutkaan maataloussiirtoväen varsinaiseen sijoitusalueeseen, hakeutui myös sinne maataloussiirtoväkeä.
Tekstejä toivotaan perhetaustasta, pakolaisuudesta ja evakkoudesta ja sen vaikutuksesta. Kiinnostuksen kohteena on myös nykykarjalaisuus ja nuoret kaupunkikarjalaiset. Tekstit saa kirjoittaa vapaasti omalla kielellä ja tyylillä. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Keruu ottaa vastaan myös valokuvia, äänitteitä, vanhempia muistelutekstejä ja haastatteluita.
Kerro siis oma tai sukusi tarina. Onko perheesi siirtynyt Suomeen Venäjän puolelta tai sodan jälkeen luovutetuilta alueilta, tai Venäjän Karjalaan Suomesta? Millaisia vaiheita kotoutumisessa oli? Esiintyikö torjuntaa valtaväestön puolelta? Millaista se oli? Miten pitkään sitä jatkui?
Mitä pakolaisuus/siirtolaisuus on merkinnyt perheessäsi? Miten asiasta on kerrottu ja puhuttu?
Millä tavalla yhteyksiä entisiin kotipaikkoihin on pidetty yllä? Millaista on mielestäsi kaupunkikarjalaisuus? Poikkeavatko kaupunkikarjalaiset muusta väestöstä?
Mitä karjalaisuus sinulle merkitsee? Millaisena näet karjalaisuuden tulevaisuudessa?
Keruun järjestävät SKS, Karjalan Sivistysseura, Urbaani karjalaisuus -hanke sekä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit -hanke. Hankkeen tuloksista tiedotetaan syksyllä 2019.
Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi