Sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedote 20.3.2020

JULKAISTU 20.3.2020 klo 15:00
PÄIVITETTY 26.3.2020 klo 12:15

Sosiaali-ja terveyspalvelut 26.3.2020

Tilannekuva

Infektiotilanne on kunnan alueella rauhallinen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa varaudutaan tulevaan, mukautetaan toimintaa tavoitteena erityisesti riskiryhmien suojaaminen ja epidemian rajoittaminen.  Samalla turvataan välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Terveyspalvelut

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotto jatkuu mukautettuna. Infektiopotilaat on terveyskeskuksessa erotettu muusta potilasjoukosta erillisjärjestelyin. Kiireettömiä toimenpideaikoja tai todistusaikoja ei voi varata. Kiireellistä lääkärinhoitoa vaativat asiat hoidetaan normaalisti. Epidemiatilanteen mukaan kiireetöntä ajanvaraustoimintaa voidaan jatkossa supistaa hyvinkin nopeassa tahdissa. Jo ajan varanneiden ikäihmisten yli 70-vuotiaat ja jäljempänä mainittuun riskiryhmiin kuuluvien osalta potilas voi harkintansa mukaan käyttää ajan, perua ajan tai siirtää käynnin etäkäynniksi/puhelinkäynniksi.

Reseptien uusimiset tehdään sähköisesti tai puhelinkontaktin kautta.

Suun terveydenhuollossa hammashoitolassa hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset. Hammashoitola jatkaa edelleen ei kiireellisten potilaiden hoitoa lukuun ottamatta yli 70-vuotiaat henkilöt sekä potilaat, joilla on merkittävästi sydämen tai keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä huonontava sairaus

  •  vaikea-asteinen sydänsairaus
  •  huonossa tasapainossa oleva keuhkosairaus
  •  sokeritauti, johon liittyy elinvaurioita
  •  krooninen maksan tai munuaisten vajaatoiminta
  •  vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidosssa oleva syöpä
  •  vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys

Terveyskeskuksen omaan päivystykseen ma-to klo 8-16 , pe klo 8-15 ei ole syytä tulla lievien hengitystieoireiden vuoksi.  On viisaampaa sairastaa lievä tauti kotona. Hakeudu päivystykseen hengitystieinfektion vuoksi vain, jos sinulla on hengitysvaikeutta, yleistilasi on merkittävästi alentunut tai tauti ei ala viidessä vuorokaudessa parantua.  Terveyskeskuksessa infektio-oireiset potilaan ohjataan sivuoven kautta erilliseen odotustilaan ja heille annetaan hanskat ja suojamaski, vaikka erityistä epäilyä coronavirusinfektiosta ei olisikaan. Virka-aikana oman terveyskeskuksen numero on 08 5587 0200, päivystysaikana OYS neuvontanumero 08 315 2655. Koronainfektioon liittyvissä epäselvissä tilanteissa palvelee neuvontanumero 044 4970 217.

Terveyskeskuksen röntgen ja laboratorio toimivat normaalisti. Laboratoriossa otetaan myös coronavirusnäytteitä, näytteiden ottamisen suhteen noudatetaan PPSHP coronavirus näytteenottoa määrittämää ohjeistusta. Tällä turvataan rajallisen näytteenottokapasiteetin maksimaalinen hyöty väestölle.

Mielenterveyspalveluiden osalta psykiatrian sairaanhoitajan ja konsultoivien psykiatrien palveluihin ei ole tullut muutoksia. Psykologit ja perheterapeutti jatkavat oppilashuollollisissa ja terapiatöissä toistaiseksi normaalisti.  Psykologien testaustoiminta supistuu tilapäisesti.  Asiakkaille tarjotaan vaihtoehtoisesti etäyhteyksiä tapaamisiin. Moniammatilliset palaverit toteutetaan etäyhteyksien kautta. Valmistellaan kriisipuhelinpalvelua huhtikuun alusta alkavaksi.

Kuntoutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmät on peruttu. Fysioterapian suhteen jatketaan vain kiireellisiä ja välttämättömiä yksilöterapioita. Samoin tehdään toimintaterapian osalta. Puheterapiapalvelut siirretään ainakin osittain etäyhteydellä tapahtuvaksi.

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. Poikkeuksena vastasyntyneiden kotikäynnit, jotka muutetaan neuvolakäynneiksi. Neuvolaan tullaan vain yhden saattajan kera (ei muita perheenjäseniä mukaan).

Aikuisneuvolassa toiminta jatkuu hieman mukautettuna, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kontakteja toteutetaan potilaan niin halutessa puhelin/etäyhteyksillä. Hoitotarvikejakelu jatkuu normaalina.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa resurssit on osin siirretty muuhun toimintaan. Oppilaitoskohtaiset vastuuhenkilöt tavoittaa heidän puhelimistaan.

Terveyskeskussairaala toimii normaalisti. Ulkopuolisten vierailut on kielletty hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Poikkeuksen tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset.

Keskeistä kaikkien palveluyksiköiden osalta on se, että ei tulla infektio-oireisena palveluyksiköihin. Jos tarvitset infektio-oireiston vuoksi terveydenhuollon arviota, ole ennen terveyskeskukseen tai päivystykseen tuloa yhteydessä ylläoleviin palvelunumeroihin.

Ikäihmisten palvelut

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi. Kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä. Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä. 

Kotihoito

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Pyrimme järjestämään kotihoidon palvelut hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Poikkeustilanteesta johtuen tilapäisesti palveluissa voi olla muutoksia, mutta tärkeät hoitotoimenpiteet, lääkehoito, hygieniasta huolehtiminen ja ruokailu ovat ensisijaisia. Työntekijät käyttävät suojavarusteita annettujen ohjeiden mukaisesti kotikäynneillä. Kotihoidossa on tällä hetkellä työntekijöitä myös muista kunnan toimintayksiköistä ja työpisteestä.

Mikäli teillä ei ole läheistä /omaista avustamassa  välttämättömässä asioinnissa (kauppa-asiointi ja apteekki) olkaa yhteydessä vanhuspalveluiden palvelunumeroon 044 4970 250. Järjestelemme yhdessä kanssanne asioinnin.

Päiväkeskus

Vanhusten päiväkeskuksen ryhmätoiminnat, kerhotoiminta, kiireetön sairaanhoitajan vastaanotto, ateriapalvelu ja tilavuokraus on suljettu 13.4.2020 saakka. Ateriapalvelut järjestetään tarvittaessa asiakkaalle kotiin. Muu asiakastyö siirtyy kotihoitoon. Mikäli tarvitsette tukipalveluita ottakaa yhteyttä vanhuspalveluiden palvelunumeroon 044 4970 250.  

Palveluasuminen

Palveluasumisyksiköt toimivat normaalsiti lukuunottamatta vierailuja. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti, mutta yhteydenpidossa suositaan etäyhteyksiä silloin kun se on mahdollista. Sovitut tapaamisajat ovat voimassa, mutta infektio-oireista kärsiviä pyydetään varaamaan uusi aika tai hoitamaan asia etäyhteydellä. 

Vammaispalveluiden asiakastyö toimii pääsääntöisesti normaalisti. Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta lakkautetaan yksilöllisen harkinnan mukaan tarvittaessa asiakkaan suojaamiseksi. Ulkopuolisten vierailut on kielletty Muhoksen ryhmäkodissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset. 

Kuntouttava työtoiminta on tauolla 13.4.2020 saakka. Valmennuspajat eivät ole kiinni kokonaan vaan asiakkaiden asioita hoidetaan etä- tai yksilötapaamisina. 

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen
044 4970 100, merja.honkanen(at)muhos.fi

Koronavirusinfektio

Koronainfektion, kuten muutkin hengitystieinfektiot, voi sairastaa kotona.
Tarvittaessa, mikäli vointisi heikkenee, soita Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon: p. 08 315 2655 tai arkisin Muhoksen terveyskeskukseen 08 5587 0200.

https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Ajankohtaista koronavirustiedotusta voi seurata THL:n osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Koronavirukset ovat ryhmä yleisiä viruksia, jotka aiheuttavat ihmisellä yleensä lievän hengitystietulehduksen. Joulukuussa 2019 alkoi Wuhanin maakunnassa Kiinassa epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19.

Tavallisimmat oireet:
– Kuume
– Yskä
– Hengitysvaikeus
– Lihaskivut
– Väsymys

Milloin epäillä koronavirusinfektiotartuntaa?

1. Oireena on akuutin hengitystieinfektion oireet (kuume, yskä, hengitysvaikeus) ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa 

Ja lisäksi
2. henkilö on ollut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua ulkomailla tai henkilö on ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa.