Päätöksen tiedoksiantokuulutus

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄPITO

Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tekemän päätöksen nro 17/0110/1 (annettu 21.4.2017) nähtävilläpidosta on Muhoksen kunnan ilmoitustaululla 15.6-15.7.2017.

Kuulutukseen liittyvä päätös tästä: Pohjois-Suomen hao, nro 17/0110/1