Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tiedote, avotulentekokielto päättymässä

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on käyttänyt pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaista mahdollisuutta kieltää avotulenteko, mukaan lukien pelastuslain 7 §:n tarkoittamat metsänhoidolliset ja muut kulotukset.

Päätöksen mukaan kielto päättyy 11.6.2018 klo 12.00.

Tiedote kokonaisuudessaan tästä: Tiedote_metsäpalo