Ohjeistus uimahallin saunojen aukaisemisesta asiakkaiden käyttöön 29.6.2020

Yleisen ohjeistuksen mukaan uimahallit on voitu avata 1.6.2020 alkaen, kuitenkin niin että saunat ovat poissa käytöstä. Muhoksen uimahalli avattiin 8.6.2020 edellä mainitun ohjeistuksen mukaan. Nyt kun koronavirus epidemian tilanne on helpottanut on Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto päivittänyt ohjeistustaan saunojen osalta seuraavasti:

”Epidemiatilanne on muuttunut merkittävästi ohjeen laatimisajankohdan jälkeen. Nykyisessä tilanteessa, kun muitakin rajoituksia on asteittain purettu ja epidemiatilanne on koko maassa kehittynyt suotuisaan suuntaan, ei saunojen mahdolliselle kiinni pitämiselle ole enää tartuntojen ehkäisemiseen liittyvää perusteltua syytä.

Keskustelua herättänyt saunoja koskenut suosituksemme perustui ohjeistuksen laatimishetkellä saatavilla olleeseen tietoon ja viranomaisohjeistukseen. Perusteena oli mm. että uimahallin saunatiloissa riittävien turvavälien pitäminen ja asiakasmäärien valvominen sekä ohjeistusten vaatiman tehostetun siivouksen järjestäminen voi olla haasteellista. Lisäksi viruksen tartuntatavoissa oli, ja on edelleen, paljon avoimia kysymyksiä, mutta tartunnan on arvioitu olevan todennäköisintä sisätiloissa pidempään oleskeltaessa ja altistuttaessa mm. aerosoleina leviäville virusta sisältäville pisaroille. Myös tämä huomioitiin ohjeistusta laadittaessa. Ohjeistus tehtiin niin ikään koko maan epidemiatilanteen mukaan, eikä mahdollisia alueellisia eroja viruksen levinneisyydessä otettu huomioon. Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli, että hallien avaaminen tapahtuisi hallitusti, mikä onnistuikin erinomaisesti ja kiitos siitä kuuluu teille hallien ylläpidosta vastaaville.

Edelleen saunoissa, kuin muissakin tiloissa on syytä huolehtia riittävien turvavälien (1-2 m) pitämisestä ja hyvästä hygieniasta. Kunkin palvelunjärjestäjän tulee itse arvioida riskit ja määritellä mahdolliset käyttäjämäärien ja käytössä olevien tilojen rajoitukset viranomaisohjeiden mukaan. Asiakkaita tulee ohjeistaa turvavälien pitämiseen neuvomalla tai opastein.

Seuraamme osaltamme koronavirusepidemian etenemistä ja päivitämme ohjeistuksiamme tarpeen
mukaan. Toivotaan, että tilanne kehittyy suotuisasti ja pääsemme jossain vaiheessa takaisin ns.
normaaliin arkeen.”

Tämän ohjeistuksen mukaan avaamme Muhoksen uimahallin saunat asiakkaiden käyttöön maanantaina 29.6.2020. Muistutamme kuitenkin asiakkaita riittävien turvavälien ja hygienian noudattamisesta pesutiloissa ja saunoissa kuten myös allastiloissa. Muhoksen uimahalli on avoinna 29.6. – 31.7.2020 klo 11.00-18.00. Nyt käytössä olevat riskiryhmien ajat kahdella ensimmäisellä aukiolotunnilla poistetaan.