Ohjeistus lähiopetukseen palaamisesta torstaista 14.5.2020 alkaen

Hallitus päätti 29.4. purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Kaikki perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen oppilaat palaavat takaisin lähiopetukseen 14.5.-30.5.2020 väliselle ajalle.

Hallituksen päätös pohjautuu epidemiologiseen arvioon siitä, että valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita. Lue hallituksen päätös ja perustelut opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta (29.4.2020).

Muhos koulutuksen järjestäjänä suunnittelee opetuksen. Lähiopetus järjestetään THL:n ja OKM:n ohjeistuksen mukaisesti. https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/22150002/THL+OKM+ohje+kouluihin+04052020.pdf.

Ohjeita tarkennetaan huoltajille koulukohtaisesti. Tiedotteet julkaistaan Wilmassa.

Soveltamisasetuksen voimassaolon päätyttyä opetuksen järjestäjä ei voi järjestää opetusta etäopetuksena. Kunta ei voi päättää omalla päätöksellään koulujen sulkemisesta eikä kunta voi myöskään päättää opetuksen järjestämisestä ainoastaan etäopetuksena. Oikeus saada perusopetusta on perustuslaissa säädetty subjektiivinen oikeus, joka kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi lääkäri.

Opetushallituksen ohjeistukset:

Opetushallituksen ohjeita lähiopetukseen palaamisesta 14.5. alkaen (30.4.2020)

Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin

 1. Kouluun ei saa tulla sairaana
 2. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat
  Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.
 3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
  Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
 4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
  Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.
 5. Siivous
  Kouluissa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita. Muhoksen kunnan kouluissa tehostetaan siivousta koulupäivien aikana.

Oppilaan poissaolot 

Perusopetuslain perusteella esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §).

 • Poissaoloon tulee aina hakea lupa.
 • Hakemus poissaolosta tehdään Wilmassa.
 • Lupa 1-5 päivän osalta haetaan oppilaan opettajalta.
 • Yli 6 päivän lupa haetaan rehtorilta.
 • Huoltaja vastaa opetuksesta kotona = oppilas siirtyy huoltajan vastuulla kotiopetukseen.
 • Etäopetusta varten tarvitaan lääkärintodistus = opetuksen järjestäjä vastaa oppilaan opetuksesta etänä oppilaalle kotiin. Lääkärintodistus toimitetaan koululle rehtorille.

Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestelyn tulee perustua lääkärin arvioon.

Lasten lääkäriyhdistyksen laatima, lasten koronavirus (COVID-19) riskiryhmiä koskeva ohje löytyy THL:n sivuston kautta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajat ilmoittavat opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen ei pidä tulla kouluun,jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Kouluajat 14.5.-30.5.

Opiskelu kouluilla jatkuu torstaina 14.5. koulujen työjärjestysten mukaan. Koulut tiedottavat mahdollisista työjärjestysten muutoksista Wilman kautta. Torstaina 28.5 ja perjantaina 29.5. kaikkien oppilaiden koulupäivä päättyy viimeistään klo 12 tai klo 13. Lauantaina 30.5. koulupäivä on kaikilla klo 9 – 10.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset toimivat normaalisti lukujärjestysten mukaan torstaista 14.5. alkaen. Koulukuljetuksissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty autojen tilakapasiteettia. Koulukuljetuksissa oppilaita suositellaan mahdollisuuksien mukaan pitämään etäisyyttä toisiin oppilaisiin. Kuljetuksista tiedotetaan vielä lisää viikon 20 alussa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen normaalisti toimintaan aiemmin osallistuneille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa.


Koulut tiedottavat koulukohtaisesti opetusjärjestelyihin, kouluruokailuihin sekä kuljetuksiin liittyviä asioita Wilman kautta.