Nuorten kesätyöt haussa 24.4.2020 saakka – tulostettavat kesätyösetelihakemukset löytyvät myös täältä!

Muhoksen kunnan nuorten kesätyöllistäminen v. 2020

TIEDOTUS:
Kirjaston ja ohjaamonkin ollessa suljettuna voit tulostaa kesätyöseteli- ja yritystukihakemukset ohjeineen alta ko. asiakohdasta!
Tulosta myös kesätyösetelihakemuksen liitteeksi suostumuslomake ja nuoren kesätyöseteli, jotka jätät työnantajalle, kun työpaikan saat!

Ohjaamo palvelee kuitenkin nuoria myös kesätyöhakemusten osalta puhelimitse puh. 044 7341 654 tai viesteillä whatsupissa, messengerissä ja s-postilla ym.!

Myös kunnan työnsuunnittelija on tavoitettavissa  kesätyöhakemusasioissakin, puh. 044 4970 160 tai viesteillä!

____________________________________________________________________________________________________________________

Muhoslaisten nuorten 16-17 vuotiaiden kesätyövaihtoehtoina ovat

1. kunnan kesätyöjakso (2 vk)
2. kesätyöseteli yritykseen/yhdistykseen työllistymiseksi tai
3. kesäyritystuki 4H-kesäyrittäjälle.

Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Yksi kesätyövaihtoehto tarjotaan vain yhden kerran/ muhoslainen nuori.

Kunnan kesätyöjakso tarjotaan ensisijaisesti muhoslaisille v. 2003 syntyneille ja mikäli paikkoja jää myös v. 2004 syntyneille nuorille. Sähköiseen hakemukseen tästä!          

Kesätyösetelilomakkeet jaetaan kaikille vuonna 2004 syntyneille muhoslaisille nuorille ja vuonna 2003 syntyneille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoa käyttäneet!

Yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset saavat kesätyösetelilomakkeet ym. ohjeineen opinto-ohjaajalta ja muut saavat hakulomakkeet ohjaamosta soittamalla numeroon 044 7341 654 tai kunnan työnsuunnittelijalta, puh. 044 4970 160!

KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT

Muhoksen kunta palkkaa 4.5. – 4.9.2020 välisenä aikana hallintokuntiinsa noin 70 ensisijaisesti vuonna 2003 syntynyttä nuorta kahdeksi viikoksi. Nuoren palkka on työehtosopimuksen mukainen ja on noin 360 €/ 10 pv/ 60 h. Mikäli hakemuksia tulee runsaasti työpaikat arvotaan. Hallinto- ja talousjohtaja vahvistaa kesätyöntekijöiden määrän ottaen huomioon määrärahan riittävyyden. Hakemukseen tästä!

KESÄTYÖSETELIN TUKI

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten v. 2003-2004 syntyneiden nuorten työllistämisessä. Kesätyösetelin tukea maksetaan 4.5. – 4.9.2020 välisenä aikana työllistetyn nuoren palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.

Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, yhdistys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.

Nuorelle maksettava palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen ja vähintään noin 360 € / 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen.
Kesätyösetelin tuki yritykselle/yhdistykselle on 230 €/ 60h/ nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen.
Tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan viimeistään pe 30.10.2020.

Kesätyösetelin käyttöehdot ja -ohjeet 

NUOREN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS OHJEINEEN_2020_uusi

SUOSTUMUSLOMAKE

NUOREN KESÄTYÖSETELI2020

KESÄYRITYSTUKI 4H-YRITYKSEN PERUSTAMISEEN

Muhoksen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä!
Kesäyritystuen saanut nuori työllistää itsensä perustamalla kesäajalle oman 4H-yrityksen.

Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille huhtikuussa.
Kurssi antaa valmiudet yrittäjyyteen ja kurssin aikana laaditaan myös liiketoimintasuunnitelma.

Yrittäjäkurssin suorittaneen liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen kesäyritystukihakemuksen liitteenä toimittaneelle nuorelle Muhoksen kunta maksaa alkurahoitukseksi 150 €.
Yritysraporttinsa syyskuun 2018 loppuun mennessä kuntaan toimittaneelle kesäyrittäjälle Muhoksen kunta maksaa toiset 150 €, mikäli myynti on ollut väh. 100 € ja työaika väh. 60 h/ kesäyrittäjä.

4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen voi tutustua 4H-yhdistyksen nettisivulla: http://www.4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/. Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta saa Muhoksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Mertalalta,
puh. 044 3307 955 tai muhos(at)4h.fi. ja kesäyritystuesta kunnan työnsuunnittelijalta, puh. 044 4970 160 tai arja.kolu-korhonen(at)muhos.fi.
Kesäyritystukihakemus ohjeineen!

Hakemukset tulee toimittaa kuntaan perjantaihin 24.4.2020 mennessä, joko asiointipisteeseen kunnanvirastolla tai postitse osoitteella: Muhoksen kunta/ Kesätyöhakemus, PL 39, 91501 MUHOS.

Tiedustelut:
Työnsuunnittelija Arja Kolu-Korhonen, 044 4970 160 tai sähköpostitse: arja.kolu-korhonen(at)muhos.fi
tai Muhoksen asiointipiste, puh. 044 4970 005 tai sähköpostitse: asiointipalvelu(at)muhos.fi.

Työnantajat voivat ilmoittaa avoimet kesätyösetelityöpaikat ohjaamoon tai työnsuunnittelijalle, niin kesätyösetelityöpaikat julkaistaan myös kunnan nettisivuilla ja facebookissa! Ilmoita työpaikoista myös Te-toimistoon!