Muhos on mukana kulttuuriosuuskunta ILMEen taidetuotannossa

Kulttuuriosuuskunta ILME toimii vuodesta 2019 alkaen yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantokeskuksena. Keskus tuottaa vuosittain 1-2 yhteisö- ja soveltavan taiteen tuotantoa Oulun, Muhoksen ja Kempeleen alueella. Tuotannot toteutetaan yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotantokeskus järjestää kahdenkeskisen taiteen Kehä-festivaalia.

Haku on nyt auki taiteilijoille

Tuotantoja toteutaan joko yksi budjetiltaan 20 000 € tuotanto, tai kaksi budjetiltaan 10 000 € tuotantoa riippuen hakemuksien sisällöistä ja valinnat tekevän ammattilaisraadin päätöksistä.

Aikataulu
Hakuaika: 15.2.19 – 15.3.19
Valinnat valmiina: 15.4.2019
Toteutus välillä: 1.9.2019 – 31.5.2020

Teemat
Teosideoiden toivotaan käsittelevän alustavasti jollain tapaa teemoja este ja/tai Itsemääräämisoikeus. Lopulliset teemat ja aiheet voivat määrittyä kohderyhmien kanssa työskentelyn kautta.

Kohderyhmät
Teosten ensisijaisina kohderyhminä ovat mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset. ILME järjestää yhteistyökumppanit joiden kautta kohderyhmien edustajat ja heidän kanssaan työskentelevät tahot tavoitetaan.

Kriteerit
Etsimme mielenkiintoisella ja monipuolisella tavalla teemaan liittyviä ilmiöitä käsitteleviä teosideoita. Toivomme erityisesti monitaiteellisia, monialaisia ja uusia taiteen esittämisen muotoja sisältäviä teoksia, joissa kuuluu vahvasti mukana olevien osallistujien ja yhteisöjen ääni.

Toteutuksen täytyy sisältää julkinen teos (esitys, näyttely, installaatio, konsertti, ympäristö- tai tilataideteos tms.) Toivomme erityisesti teosideoita joiden lopputuloksen syntyy pysyviä teoksia, kuten ympäristö- tila- multimedia- tms taideteoksia.

Toteutuksessa täytyy osallistaa valittujen kohderyhmien edustajia teoksen aiheiden, materiaalien ja muiden sisältöjen määrittelyssä. Toteutus sisältää kohderyhmien edustajille järjestettyä taidetoimintaa hankkeen yhteistyökumppanitahojen kanssa.

Kohderyhmän kanssa toimiessa käytetään tarpeen mukaan työparimallia, jossa toiminnan sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kohderyhmän edustajien kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Toiminnassa noudatetaan seuraavia Kulttuuriosuuskunta ILMEen toiminta-arvoja:
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kulttuurisensitiivisyys
Yksilöllisyys yksilön vahvuuksien ja heikkouksien huomioonottaminen
Avoin Kohtaaminen

Alueet
Tuotanto toteutetaan Oulun, Kempeleen ja Muhoksen alueella. Tuotannon aikana järjestetään taidetoimintaa kohderyhmille kaikkien kolmen kunnan alueella. Myös tuotannon taiteellisen toteutuksen täytyy toteutua kaikkien kolmen kunnan alueella, joko kiertävänä tai pysyvänä teoksena. Toteutuksen ei tarvitse olla samanlainen joka kunnan alueella, vaan sen muoto voi määrittyä toteutuspaikan ja osallistujien kanssa tehdyn työskentelyn pohjalta.

Teoksen ja kohderyhmien kanssa tapahtuvaan työskentelyyn liittyvät yksityiskohdat ja suunnitelmat sovitaan tarkemmin kuntien edustajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Tuotantokeskus hoitaa yhteistyön kuntien ja niiden kohderyhmiä edustavien toimijoiden kanssa.

Muhos ja Kempele ovat molemmat Oulun naapurikuntia. Muhos sijaitsee n. 35km ja Kempele n. 12km etäisyydellä Oulusta.

https://www.muhos.fi/
https://www.kempele.fi/

Resurssit
Taiteilijalla tai työryhmällä on käytössään toimintabudjetti (10 000 € – 20 000 € riippuen suunnitelmasta)

Budjetti sisältää:
Palkkakustannukset
Työnantajakulut
Materiaalikulut
Matkakulut
Majoituksen (tarvittaessa)

Tuotantokeskus tarjoaa tiloja teoksen valmistamiseen ja toteuttamiseen ja järjestää yhteistyön kohderyhmien kanssa toimivien tahojen kuten järjestöjen, laitosten, tms. toimijoiden kanssa.

Tuotantokeskus toteuttaa teosten markkinoinnin ja tiedottamisen.

http://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/yhteisötaidetuotanto.html

Lisätietoja:
Mika Kiviniemi
040 7658 147
mika.kiviniemi(at)kulttuuriosuuskuntailme.fi