Muhoksen kunta vahvistaa kulttuuripalveluita

Muhoksen kunta on perustanut kulttuurituottajan toimen. Toimeen haki 38 henkilöä ja tehtävään valittiin medianomi Taija Jyrkäs. Jyrkäs aloittaa työn 22.1.2018. Kulttuurituottajan tehtävänä on mm. organisoida ja toteuttaa kulttuuritapahtumia, osallistua kehittämistyöhön ja eri hankkeisiin sekä tapahtumien markkinointiin liittyviä tehtäviä. Kulttuurituottaja tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, järjestöjen ja yrittäjien kanssa.

Kulttuuri on Muhoksella kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää kuntalaisten hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatiota sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Kulttuuripalvelut on osaltaan kehittämässä Muhosta Rokua Geopark -alueen yhdeksi merkittäväksi kulttuurikohteeksi.

Lisätietoja
Minna Kärkkäinen, Oulujoki-Opiston rehtori, Muhoksen kunnan kulttuurivastaava p. 044 497 0010 tai minna.karkkainen(at)muhos.fi