Muhoksen kunta järjestää kyselyn yhdistyksille yhteistyön kehittämiseksi

Muhoksen kunta haluaa osallistaa ja kehittää yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Toukokuun ajan Muhoksella toimiville yhdistyksille on avoinna kysely, jonka avulla kartoitetaan tämän hetkisen yhteistyön tilaa ja mietitään, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Kysely luo pohjaa yhdistysyhteistyöasiakirjan laadinnalle. Kyselyyn pääset TÄSTÄ.

 

Yhdistysyhteistyöasiakirjassa sovitaan pelisäännöt kunnan ja yhdistysten yhteistyölle. Yhdistysyhteistyöasiakirjoja on aiemmin laadittu Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodossa, Nivalassa, Siikajoella ja Utajärvellä, mutta nyt asiakirjoja on alettu laatia myös muissa kunnissa, ainakin Haapavesi, Liminka, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Sievi, Siikalatva ja Tyrnävä työstävät asiakirjoja parhaillaan yhdessä yhdistysten kanssa. Lisäksi Oulussa on laadittu vuorovaikutussuunnitelma, johon yhdistysyhteistyön pelisäännöt on kirjattu.

 

Yhdistysyhteistyöasiakirjan avulla kunnan ja yhdistysten yhteistyöhön saadaan rakennetta, selkeyttä, sujuvuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhdistysyhteistyö on myös kirjattu lokakuun lopussa kaikkien kuntien allekirjoittamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimukseen. Yhteistyöasiakirjan laatiminen tukee vahvasti tätä työtä ja luo vakaan pohjan toimivalle yhteistyölle kunnissa.

 

Muhos työstää yhdistysyhteistyöasiakirjaa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen mallintamaa prosessia mukaillen. Prosessi toteutuu yhteistyössä kunnan ja yhdistysten kanssa, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tukemana.