Muhoksen kunnan toimet koronaviruksen vuoksi

JULKAISTU 20.3.2020 klo 15:00
PÄIVITETTY 25.3.2020 klo 14:20
PÄIVITETTY 26.3.2020 klo 12:15

Muhoksen kunnan johtoryhmä kokoontui 20.3.2020 klo 9.00 käymään läpi kunnan toimenpiteet, joilla vaikutetaan koronavirusepidemian hidastamiseksi Suomen ollessa poikkeusoloissa.

Muhoksen kunnanviraston asiointipiste (Asematie 14) on avoinna normaalisti. Toivomme kuitenkin asiakkaidemme ensisijaisesti asioivan sähköpostitse tai puhelimitse.

Tilannekuva 26.3.2020 Sosiaali- ja terveyspalvelut
Infektiotilanne on kunnan alueella rauhallinen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa varaudutaan tulevaan, mukautetaan toimintaa tavoitteena erityisesti riskiryhmien suojaaminen ja epidemian rajoittaminen. Samalla turvataan välttämättömät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Terveyspalvelut

Terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotto jatkuu mukautettuna. Infektiopotilaat on terveyskeskuksessa erotettu muusta potilasjoukosta erillisjärjestelyin. Kiireettömiä toimenpideaikoja tai todistusaikoja ei voi varata. Kiireellistä lääkärinhoitoa vaativat asiat hoidetaan normaalisti. Epidemiatilanteen mukaan kiireetöntä ajanvaraustoimintaa voidaan jatkossa supistaa hyvinkin nopeassa tahdissa. Jo ajan varanneiden ikäihmisten yli 70-vuotiaat ja jäljempänä mainittuun riskiryhmiin kuuluvien osalta potilas voi harkintansa mukaan käyttää ajan, perua ajan tai siirtää käynnin etäkäynniksi/puhelinkäynniksi.

Reseptien uusimiset tehdään sähköisesti tai puhelinkontaktin kautta.

Suun terveydenhuollossa hammashoitolassa hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset. Hammashoitola jatkaa edelleen ei kiireellisten potilaiden hoitoa lukuun ottamatta yli 70-vuotiaat henkilöt sekä potilaat, joilla on merkittävästi sydämen tai keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä huonontava sairaus

 •  vaikea-asteinen sydänsairaus
 •  huonossa tasapainossa oleva keuhkosairaus
 •  sokeritauti, johon liittyy elinvaurioita
 •  krooninen maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 •  vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa  solunsalpaajahoidosssa oleva syöpä
 •  vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys

Terveyskeskuksen omaan päivystykseen ma-to klo 8-16 , pe klo 8-15 ei ole syytä tulla lievien hengitystieoireiden vuoksi.  On viisaampaa sairastaa lievä tauti kotona. Hakeudu päivystykseen hengitystieinfektion vuoksi vain, jos sinulla on hengitysvaikeutta, yleistilasi on merkittävästi alentunut tai tauti ei ala viidessä vuorokaudessa parantua.  Terveyskeskuksessa infektio-oireiset potilaan ohjataan sivuoven kautta erilliseen odotustilaan ja heille annetaan hanskat ja suojamaski, vaikka erityistä epäilyä coronavirusinfektiosta ei olisikaan. Virka-aikana oman terveyskeskuksen numero on 08 5587 0200, päivystysaikana OYS neuvontanumero 08 315 2655. Koronainfektioon liittyvissä epäselvissä tilanteissa palvelee neuvontanumero 044 4970 217.

Terveyskeskuksen röntgen ja laboratorio toimivat normaalisti. Laboratoriossa otetaan myös coronavirusnäytteitä, näytteiden ottamisen suhteen noudatetaan PPSHP coronavirus näytteenottoa määrittämää ohjeistusta. Tällä turvataan rajallisen näytteenottokapasiteetin maksimaalinen hyöty väestölle.

Mielenterveyspalveluiden osalta psykiatrian sairaanhoitajan ja konsultoivien psykiatrien palveluihin ei ole tullut muutoksia. Psykologit ja perheterapeutti jatkavat oppilashuollollisissa ja terapiatöissä toistaiseksi normaalisti.  Psykologien testaustoiminta supistuu tilapäisesti.  Asiakkaille tarjotaan vaihtoehtoisesti etäyhteyksiä tapaamisiin. Moniammatilliset palaverit toteutetaan etäyhteyksien kautta. Valmistellaan kriisipuhelinpalvelua huhtikuun alusta alkavaksi.

Kuntoutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmät on peruttu. Fysioterapian suhteen jatketaan vain kiireellisiä ja välttämättömiä yksilöterapioita. Samoin tehdään toimintaterapian osalta. Puheterapiapalvelut siirretään ainakin osittain etäyhteydellä tapahtuvaksi.

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. Poikkeuksena vastasyntyneiden kotikäynnit, jotka muutetaan neuvolakäynneiksi. Neuvolaan tullaan vain yhden saattajan kera (ei muita perheenjäseniä mukaan).

Aikuisneuvolassa toiminta jatkuu hieman mukautettuna, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kontakteja toteutetaan potilaan niin halutessa puhelin/etäyhteyksillä. Hoitotarvikejakelu jatkuu normaalina.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa resurssit on osin siirretty muuhun toimintaan. Oppilaitoskohtaiset vastuuhenkilöt tavoittaa heidän puhelimistaan.

Terveyskeskussairaala toimii normaalisti. Ulkopuolisten vierailut on kielletty hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa. Poikkeuksen tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset.

Keskeistä kaikkien palveluyksiköiden osalta on se, että ei tulla infektio-oireisena palveluyksiköihin. Jos tarvitset infektio-oireiston vuoksi terveydenhuollon arviota, ole ennen terveyskeskukseen tai päivystykseen tuloa yhteydessä ylläoleviin palvelunumeroihin.

Ikäihmisten palvelut

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran. Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia. Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi. Kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä. Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä. 

Kotihoito

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa. Pyrimme järjestämään kotihoidon palvelut hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Poikkeustilanteesta johtuen tilapäisesti palveluissa voi olla muutoksia, mutta tärkeät hoitotoimenpiteet, lääkehoito, hygieniasta huolehtiminen ja ruokailu ovat ensisijaisia. Työntekijät käyttävät suojavarusteita annettujen ohjeiden mukaisesti kotikäynneillä. Kotihoidossa on tällä hetkellä työntekijöitä myös muista kunnan toimintayksiköistä ja työpisteestä.

Mikäli teillä ei ole läheistä /omaista avustamassa  välttämättömässä asioinnissa (kauppa-asiointi ja apteekki) olkaa yhteydessä vanhuspalveluiden palvelunumeroon 044 4970 250. Järjestelemme yhdessä kanssanne asioinnin.

Päiväkeskus

Vanhusten päiväkeskuksen ryhmätoiminnat, kerhotoiminta, kiireetön sairaanhoitajan vastaanotto, ateriapalvelu ja tilavuokraus on suljettu 13.4.2020 saakka. Ateriapalvelut järjestetään tarvittaessa asiakkaalle kotiin. Muu asiakastyö siirtyy kotihoitoon. Mikäli tarvitsette tukipalveluita ottakaa yhteyttä vanhuspalveluiden palvelunumeroon 044 4970 250.  

Palveluasuminen

Palveluasumisyksiköt toimivat normaalsiti lukuunottamatta vierailuja. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty.

Sosiaalipalvelut

Muhoksen sosiaalitoimisto on avoinna normaalisti poikkeusoloista huolimatta. Sovitut tapaamiset ovat voimassa, mutta yhteydenpidossa suositaan etäyhteyksiä silloin kuin se on mahdollista. Jos sinulla on varattu aika ja sinulla on infektio-oireita, pyydämme olemaan yhteydessä omaan työntekijään.

Saat yhteyden sosiaalitoimistoon puhelinajalla maanantaista perjantaihin klo 9-10. Muuna aikana voit jättää soittopyynnön vastaaja- tai tekstiviestinä.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen liittyen voit olla yhteydessä Muhoksen sosiaalipalveluihin.

Vammaispalveluiden asiakastyö toimii pääsääntöisesti normaalisti. Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta lakkautetaan yksilöllisen harkinnan mukaan tarvittaessa asiakkaan suojaamiseksi. Ulkopuolisten vierailut on kielletty Muhoksen ryhmäkodissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden oireettomat läheiset.

Kuntouttava työtoiminta on tauolla 13.4.2020 saakka. Valmennuspajat eivät ole kiinni kokonaan vaan asiakkaiden asioita hoidetaan etä- ja yksilötapaamisina.

Muhoksen sosiaalitoimiston yhteystiedot:
Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, lastensuojelu:
Merja Koskela puh. 044 4970 135

Työikäisten palvelut, toimeentulotuki:
Sosiaalityöntekijä Susanna Hauhia puh. 044 4970 107
Sosiaaliohjaaja Sanna Veikkolainen puh. 044 4970 106 (8.4.2020 saakka)

Perhesosiaalityö:
Sosiaaliohjaaja Hanna Luukkonen puh. 044 4970 134
Sosiaalityöntekijä Susanna Hauhia puh. 044 4970 107

Lastensuojelu:
Sosiaalityöntekijä Johanna Lappalainen puh. 044 4970 104
Sosiaalityöntekijä Hanna Kylmänen puh. 044 4970 102
Sosiaaliohjaaja Niina Tiitinen puh. 044 4970 110

Työikäisten palvelut, päihdetyö, perheoikeudelliset palvelut:
Sosiaalityöntekijä Sanna Tölli puh. 044 4970 101

Virka-aikana klo 8.00 -16.00 kiireellisissä asioissa sosiaalitoimiston päivystysnumero on 044 4970 113. Päivystysnumerossa ei hoideta toimeentulotuen käsittelyyn liittyviä kyselyitä. Virka-ajan ulkopuolella palvelee Oulun seudullinen sosiaalipäivystys numerossa 044 703 6235.

Koulujen ja päiväkotien toiminta

Muhoksen kunnan alakoulut
Huovilan koulu (p. 044 4970 471),
Kirkonkylän koulu (p. 044 4970 425),
Korivaaran koulu (p. 044 4970 430),
Hyrkin koulu (p. 044 4970 449),
Laitasaaren koulu (p. 044 4970 470) sekä
yläkoulu (p. 044 4970 434) 

ovat siirtyneet 18.3.2020 alkaen etäopetukseen.

Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jonka  perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1.-3. vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tuli voimaan 23.3.2020.

OKM:n suosituksen mukaan kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3-luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Aamupäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän koulussa kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän ja Hyrkin kouluissa (p. 044 4970 456).  

Kouluruokailu järjestetään vain lähiopetuksessa oleville oppilaille, kuten useissa lähialueen kunnissa.

Koulukuljetuksissa tapahtuvia muutoksia ilmoitetaan ao. oppilaiden vanhemmille Wilma-ohjelman kautta.

Muhoksen lukio (p. 044 4970 446) siirtyi jo maanantaina 16.3.2020 etäopetukseen. Kirjoitusaineissa kaikki tunnit pidetään lukujärjestyksen mukaan käyttäen AC-virtuaaliluokkahuoneita ja Googlen meet-sovellutusta. Taito- ja taideaineissa ohjeistus annetaan Wilman kautta ja toteutus on monimuoto-opiskeluna. Ylioppilastutkintolautakunta teki päätöksen, että kaikki loput YO-kokeet pidetään viikolla 12 eli kirjoituksia aikaistettiin. 

Varhaiskasvatuksessa (p. 044 4970 115) kenenkään lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen ei ole rajoitettu valtiovallan ja hallituksen ohjeistuksen mukaan.  Avoimet varhaiskasvatus- ja perhekerhot on keskeytetty 13.4.2020 saakka ja ulkopuolisten vierailut sekä tapahtumat päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon on kielletty 3.4.2020 saakka (seurakunta, terapeutit). Päiväkotien ja perhepäivähoidon retket perutaan 13.4.2020 saakka (kirjasto, kirjastoauto, uimahalli).

Kouluterveydenhoidossa terveystarkastukset jatkuvat annettujen aikojen mukaisesti.

Koululaisten vanhempia neuvotaan seuraamaan Wilma-viestejä. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmat saavat ajankohtaisen tiedon seuraamalla päiväkotiryhmien ilmoitustauluja ja ryhmien omia WhatsApp-viestejä. Tietoa saa myös kunnan nettisivuston ja Facebook-päivitysten välityksellä.

Vapaa-aikapalvelut

Liikuntapaikat ovat suljettuna 17.3. – 13.4.2020Suljettuna ovat uimahalli, jäähalli, Tähtiareena ja sen kuntosali, sekä kaikki kunnan liikuntasalit.
Jäähallin osalta kausi on kokonaan ohi, eli vaikka tilanne raukeaisi 14.4.2020 alkaen, jäähallia ei avata enää tänä keväänä.
Muhoksen yläkoulun yhteydessä oleva nuorisotila on myöskin suljettuna 17.3.-13.4.2020 välisen ajan. Nuorisotoimen ja Muhoksen seurakunnan yhteinen kerhotoiminta on keskeytetty.
Ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä säätilanteen mukaan

Lisätietoja: vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen p. 044 4970 403, juha.pesonen(at)muhos.fi

Kunnan järjestämä ryhmä- ja harrastustoiminta

 • kunnan järjestämät ohjatut liikunta- ja harrasteryhmät on peruttu
 • kunnan järjestämät yleisötilaisuudet mukaan lukien konsertit ja muut tapahtumat on peruttu
 • Oulujoki-Opisto on keskeyttänyt toimintansa 17.3.-13.4. väliseksi ajaksi jokaisessa toimipisteessä. Etäopetusmahdollisuuksia selvitetään parhaillaan, ja niistä tiedotetaan kurssikohtaisesti myöhemmin.
 • kirjasto ja Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus on suljettu
 • nuorisotyö on keskeytetty
 • kuntouttava työtoiminta on keskeytetty

Ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä säätilanteen mukaan. 

Elinkeino-, uusyritys ja työllisyyspalvelut toimivat normaalisti. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta.

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden palvelutuotanto toimii tällä hetkellä normaalisti, mutta kuntalaisia ja asiakkaita pyydetään välttämään asiointia kunnan varikolla ja rakennusvalvonnassa, koska teknisten palveluiden viranhaltijat on määrätty etätöihin 18.3.- 13.4.2020 väliseksi ajaksi. 

Yhteystiedot:
Kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikkö p. 044 4970 311
Asennusmestari Matti Männikkö p. 044 4970 314
Maarakennusmestari Hannu Leskelä p. 044 4970 313
Rakennustarkastaja Eero Airaksinen p. 044 4970 302
Isännöitsijä Päivi Similä p. 044 4970 303
Maanmittausteknikko Janne Kuusela p. 044 4970 301
Vs. ruoka- ja siivouspalvelujohtaja Mari Karilainen p. 044 4970 035
Siivouspalveluesimies Liisa Nykänen p. 044 4970 323

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista jätehuoltoon: 
https://www.lakeudeneko.fi/koronavirukseen-liittyvaa-ohjeistusta-ja-muutoksia-toimintaan/

Koronavirukseen liittyvää tilannetta seurataan tiiviisti, ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan kuntalaisia.

Lisätietoja:
Johtava lääkäri Esko Haapamäki, 044 4970 223
Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, 044 4970 001
Hyvinvointijohtaja Juha Valta, 044 4970 400
Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen, 044 4970 100
Tekninen johtaja Mikko Kari, 044 4970 308

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muhos.fi

Koronavirusinfektio

Koronainfektion, kuten muutkin hengitystieinfektiot, voi sairastaa kotona.
Tarvittaessa, mikäli vointisi heikkenee, soita Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon: p. 08 315 2655 tai arkisin Muhoksen terveyskeskukseen 08 5587 0200.

https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Ajankohtaista koronavirustiedotusta voi seurata THL:n osoitteessa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Koronavirukset ovat ryhmä yleisiä viruksia, jotka aiheuttavat ihmisellä yleensä lievän hengitystietulehduksen. Joulukuussa 2019 alkoi Wuhanin maakunnassa Kiinassa epidemia, jonka aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19.

Tavallisimmat oireet:
– Kuume
– Yskä
– Hengitysvaikeus
– Lihaskivut
– Väsymys

Milloin epäillä koronavirusinfektiotartuntaa?

1. Oireena on akuutin hengitystieinfektion oireet (kuume, yskä, hengitysvaikeus) ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa 

Ja lisäksi
2. henkilö on ollut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua ulkomailla tai henkilö on ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa.