Muhoksen kunnan nuorten kesätyösetelit haussa vielä 16.8.19 saakka!

Muhoksen kunnan nuorten kesätyöt 2019!

Muhoslaisten 2002-2003 -syntyneiden nuorten kesätyövaihtoehtoina ovat kesätyöseteli yritykseen/yhdistykseen työllistymiseksi, kesäyritystuki 4H-kesäyrittäjälle tai kunnan 2 viikon kesätyöjakso!
Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Mikäli nuori saa kesätyösetelityöpaikan, ei voi saada kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyritystukea. Kesätyöjakso tarjotaan vain yhden kerran/ muhoslainen nuori!

Kunnan kesätyöpaikkahaku on päättynyt! Kesätyöpaikkoja haki 95 ikäluokan nuorta ja paikkoja oli 70!

Kesätyösetelihakemuksen voi jättää vielä 16 8.2019 saakka!
Hakemuksia ohjeineen saat Muhoksen Ohjaamosta, Valtatie 30, ma-to klo 12-15,  ja voit myös tulostaa hakemukset linkeistä alta!

KESÄTYÖSETELI

Kesätyöseteli myönnetään kaikille vuosina 2002 ja 2003 syntyneille muhoslaisille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoja käyttäneet. 

Kesätyöpaikan saatuaan nuori palauttaa työnantajan kanssa täytetyn hakemuksen kuntaan 16.8.2019 mennessä!

Muhoksen kunta tukee kesätyösetelin käyttöehdot täyttäviä Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten v. 2002-2003 syntyneiden nuorten työllistämisessä.
Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/ kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.

  • Nuoren kanssa tulee tehdä kirjallinen työsopimus ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, jonka kuitenkin tulee olla vähintään 340 € / 10 pv/ 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen
  • Kesätyösetelin tuki yritykselle/yhdistykselle on 230 €/ 10 pv/ 60h/ nuori.
  • Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen.
  • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan viimeistään ma 30.9.2019.

NUOREN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS OHJEINEEN_2019
KESATYONTEKIJAN SUOSTUMUSLOMAKE TYÖNANTAJALLE
Täytä myös suostumus työnantajallesi tietojen luovuttamiseen Muhoksen kunnan työllisyyspalveluille kesätyösetelituen maksamista varten.

Lisätietoja: Työnsuunnittelija Arja Kolu-Korhonen, 044 4970 160 tai arja.kolu-korhonen(at)muhos.fi.