Muhoksen kunnan nuorten kesätyöt haussa nyt!

Muhoksen kunnan nuorten kesätyöt 2019!

Muhoslaisten 2002-2003 -syntyneiden nuorten kesätyövaihtoehtoina ovat kesätyöseteli yritykseen/yhdistykseen työllistymiseksi, kesäyritystuki 4H-kesäyrittäjälle tai kunnan 2 viikon kesätyöjakso!
Nuori voi valita vain yhden vaihtoehdon. Mikäli nuori saa kesätyösetelityöpaikan, ei voi saada kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyritystukea. Kesätyöjakso tarjotaan vain yhden kerran/ muhoslainen nuori!

Kesätyöhakemuksia ohjeineen jaetaan Muhoksen Ohjaamosta, Valtatie 9, 2. krs. ma-to klo 12-15 ja ma 25.2. klo 13-18, sekä kirjastosta niiden aukioloaikoina ja voit myös tulostaa hakemukset linkeistä alta!

KESÄTYÖSETELI

Kesätyöseteli myönnetään kaikille vuosina 2002 ja 2003 syntyneille muhoslaisille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoja käyttäneet. 

Kesätyöpaikan saatuaan nuori palauttaa työnantajan kanssa täytetyn hakemuksen kuntaan 26.4.2019 mennessä!
Muhoslainen nuori, joka ei saanut, kesätyösetelityöpaikkaa, kunnan kesätyöpaikkaa tai kesäyritystukea vielä kevään haussa, voi tarvittaessa hakea kesätyösetelillä työpaikkaa elokuulle saakka,
jolloin hakemuksen viimeinen palautuspäivä on perjantai 16.8.2019!

Muhoksen kunta tukee kesätyösetelin käyttöehdot täyttäviä Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten v. 2002-2003 syntyneiden nuorten työllistämisessä.
Työnantaja voi olla y-tunnuksellinen yritys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
Kesätyöseteliä ei myönnetä kunnan/ kaupungin tai valtion yksiköiden kesätyöhön, eikä työnantajana voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eikä yritys, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet.

 • Nuoren kanssa tulee tehdä kirjallinen työsopimus ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, jonka kuitenkin tulee olla vähintään 340 € / 10 pv/ 60 h, mikä sisältää lomakorvauksen
 • Kesätyösetelin tuki yritykselle/yhdistykselle on 230 €/ 10 pv/ 60h/ nuori.
 • Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. viiden nuoren työllistämiseen.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan viimeistään ma 30.9.2019.

KESÄYRITYSTUKI 4H-YRITYKSEN PERUSTAMISEEN

Kesäyritystuki myönnetään v. 2002-2003 syntyneille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoa käyttäneet.

 • Muhoksen kunta ja 4H-yhdistys yhteistyössä järjestävät mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä!
  Kesäyritystuen saanut nuori työllistää itsensä perustamalla kesäajalle oman 4H-yrityksen.
 • Kesäyrittäjät osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämälle yrittäjäkurssille huhtikuussa.

Kurssi antaa valmiudet yrittäjyyteen ja kurssin aikana laaditaan myös liiketoimintasuunnitelma.

 • Yrittäjäkurssin suorittaneen kesäyritystukihakemuksen, liiketoimintasuunnitelman ja 4H-yrityksen perustamisilmoituksen kuntaan 30.4.19 mennessä toimittaneelle nuorelle
  Muhoksen kunta maksaa alkurahoitukseksi 140 €.
 • Kesäyritysraporttinsa 30.9.2019 mennessä kuntaan toimittaneelle kesäyrittäjälle Muhoksen kunta maksaa toiset
  140 €, mikäli myynti on ollut väh. 100 € ja työaika väh. 60 h/ kesäyrittäjä.

4H-yrittäjyyteen ja koulutukseen voi tutustua 4H-yhdistyksen nettisivulla: http://muhos.4h.fi/4h-yritys/.

Lisätietoja 4H-yrityksen perustamisesta saa Muhoksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Mirja Mertalalta, puh. 044 3307 955 tai muhos(at)4h.fi. ja
kesäyritystuesta kunnan työnsuunnittelijalta, puh. 044 4970 160 tai arja.kolu-korhonen(at)muhos.fi.

KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT

Muhoksen kunta palkkaa 1.5. – 30.8.2019 välisenä aikana hallintokuntiinsa noin 70 ensisijaisesti vuonna 2002 syntynyttä nuorta kahdeksi viikoksi. Mikäli paikkoja jää voidaan palkata myös 2003 -syntyneitä nuoria.
Nuoren palkka on työehtosopimuksen mukainen ja tehtäväkohtainen, joka on noin 340 €/ 10 pv/ 60 h, joka sisältää lomarahan.

Mikäli hakemuksia tulee runsaasti työpaikat arvotaan! Hallinto- ja talousjohtaja vahvistaa kesätyöntekijöiden määrän ottaen huomioon määrärahan riittävyyden.

Hakemukset kunnan kesätyöpaikkoihin ja kesäyritystukeen
Tulosta linkeistä alla tai hae kirjastolta tai Muhoksen ohjaamosta!

Hakemukset kunnan kesätyöpaikkoihin ja kesäyritystukeen tulee toimittaa kunnalle viimeistään perjantaina 26.4.2018
kunnan yhteispalvelupisteeseen kunnanvirastolla tai postitse osoitteella: Muhoksen kunta/ Kesätyöhakemus, PL 39, 91501 MUHOS.

Tulostettavat hakemusasiakirjat:
NUOREN KESÄTYÖHAKEMUS_2019_ohjeineen
NUOREN KESÄYRITYSTUKIHAKEMUS ohjeineen

NUOREN KESÄTYÖSETELIHAKEMUS OHJEINEEN_2019
KESATYONTEKIJAN SUOSTUMUSLOMAKE TYÖNANTAJALLE
Täytä myös suostumus työnantajallesi tietojen luovuttamiseen Muhoksen kunnan työllisyyspalveluille kesätyösetelituen maksamista varten.