Muhoksen kunnan koronavirustiedote

Julkaistu 11.9.2020
Päivitetty 14.10.2020 (sosiaali- ja terveyspalvelut)

Tilannekuva 13.10.2020

Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen rauhallinen tilanne. Viimeisen seitsemän päivän aikana on todettu 20
uutta tapausta. Positiivisista yhdeksällä kymmenestä tartunnan lähde on tiedossa, valtaosa on ollut
perheen sisäisiä tartuntoja. OYS:n sairaalahoidossa on alle viisi potilasta. Otetuista koronanäytteistä on
positiivisia ollut vain 0.3 %.

Tartuntojen välttämisen suhteen oleellista on oma käyttäytyminen. Sairaana ei pidä mennä töihin tai
kouluun/päiväkotiin, on noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä huolehdittava suojaetäisyyksistä. PPSHP:n alueella suositetaan maskin käyttöä joukkoliikenteessä ja mennessä koronatestiin. Tarkemmat ohjeet on löydettävissä THL:n sivuilta, jossa on ohjeita myös matkailuun liittyvistä rajoituksista ja karanteenimääräyksistä. 12.10.2020 alkaen PPSHP:n koordinaatiotyöryhmä suosittaa maskien käyttöä terveydenhuollossa lähikontakteissa niin työntekijöiden kuin potilaiden osalta.

Potilaat, joilla on hengitystietulehdusoireita ja epäily koronavirustartunnasta

Koronavirusnäytteiden ottamisen kriteerit (PPSHP): Potilaat, joilla oireiden (kuume, yskä, hengenahdistus, flunssa, lihaskivut, pahoinvointi, ripuli) perusteella epäillään koronavirusinfektiota.
Oireettomilta potilaita ei oteta näytteitä kuin erityistilanteessa.

Jos sinulla on hengitystietulehdusoireet / epäilet saaneesi koronainfektion

Ole aina ensin yhteydessä puhelimitse terveyskeskukseen. Virka-aikana terveyskeskus ja muulloin yhteispäivystyksen terveysneuvontaan (08-3125 2655). Yhteispäivystys on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa ja arviota vaativille tapauksille.

Terveyskeskuksessa infektiopotilaiden hoito on eriytetty muiden potilaiden hoidosta. Terveyskeskuksessa kulku tiloihin tapahtuu huollon ovesta. Soita aina ennen terveyskeskukseen tuloa, hoitaja antaa hengityssuojaimen ensiavun lasikaapissa ja huolehtii käsien desinfektion ja ohjaa sinut infektiopotilaiden odotustilaan.

Yleistä asioinneista terveydenhuollosta ja koronasta

Flunssaoireisena ei pidä tulla ns kiireettömälle ajalle. Jos sinulla on flunssan oireita ole puhelimitse
yhteydessä kiireettömään ajanvaraukseen ja neuvottele tilanteesta, mikä on viisain ratkaisu.
Koronaepidemian vuoksi ei ole syytä siirtää vakavien oireiden vuoksi tehtäviä tutkimuksia, neuvottele
tilanteestasi hoitajan /lääkärin kanssa. Pitkäaikaissairauksien mahdollisimman hyvä hoito on suojatekijä
myös koronaepidemian aikana.

Saattajien lukumäärä vastaanotolla/neuvolassa on syytä rajata vain välttämättömiin. Erityisesti vierailut terveyskeskussairaalassa on hyvä sopia ennakkoon henkilökunnan kanssa. Flunssaisena ei ole syytä tulla vieraskäynnille.

Drive in -koronanäytteenottopiste

Viikonloppuisin on mahdollista hakeutua Ouluun PPSHP:n drive in -näytteenottopisteeseen koronanäytteeseen. Ohjeet löytyvät PPSHP:n sivuilta. Drive in -näytteenottopiste koskee lieväoireisia potilaita, voimakasoireisten potilaiden on syytä hakeutua viikonloppuna yhteispäivystykseen näytteenottoon/arvioon.

Vähävaraisille kuntalaisille jaettavat kasvosuojat

Muhoksen kunnan sosiaalitoimisto ja seurakunnan diakoniatoimisto jakavat vähävaraisille kuntalaisille
pestäviä kangasmaskeja pesuohjeineen. Maskeja saa ottamalla yhteyttä joko sosiaalitoimiston
sosiaaliohjaajaan tai seurakunnan diakoniatoimistoon puhelimitse sopien maskin luovutuksesta.
Sosiaalitoimiston soittoaika on arkisin klo klo 9-10, muina aikoina voi jättää soittopyynnön vastaajaan tai
tekstiviestillä. Maskeja luovutetaan yli 15-vuotiaille, vähävaraisille kuntalaisille ja käyttöön luovutettava
määrä on 4 kpl/hlö. Sosiaalitoimistossa tulee asioida terveenä ja koronaohjeita käsihygieniasta ja
turvaväleistä noudattaen.

Muhoksen sosiaalitoimiston yhteystiedot, Asematie 14:
Sosiaaliohjaaja Niina Tiitinen puh. 044 4970 110
Sosiaaliohjaaja Hanna Luukkonen puh. 044 4970 134
Vs. sosiaaliohjaaja Aino Rimpeläinen puh. 044 4970 106

Muhoksen seurakunnan diakoniatoimisto, Muhostie 7 B
Puh. 040 5470784

Koulujen toiminta

Muhoksen kunnan alakoulut
Huovilan koulu (p. 044 4970 471),
Kirkonkylän koulu (p. 044 4970 425),
Korivaaran koulu (p. 044 4970 430),
Hyrkin koulu (p. 044 4970 449),
Laitasaaren koulu (p. 044 4970 470) sekä
yläkoulu (p. 044 4970 434) 

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin. Lait ovat voimassa määräajan 1.8.–31.12.2020. Muutoksissa säädetään poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.  Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamia seuraavia ohjeita opetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

 • Kouluun ei saa tulla sairaana
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
 • Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
 • Kouluissa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita

Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla. Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.

Kouluruokailu järjestetään kuten normaalioloissa, mutta hygieniaan ja koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyviin varotoimenpiteisiin kiinnitetään huomiota.

Kunnan koulujen yhteisiä tapahtumia ei järjestetä.

Koulukuljetukset toimivat normaalisti. Suojautumisen periaatteet koulukuljetuksissa:

 1. Ei matkusteta sairaana
 2. Oppilaita suositellaan mahdollisuuksien mukaan pitämään etäisyyttä toisiin oppilaisiin ja pidättäydytään fyysisestä kontaktista (esim. kättely)
 3. Huolehditaan yskimis- ja aivastamishygieniasta
 4. Huolehditaan käsihygieniasta

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa.

Kouluterveydenhoidossa terveystarkastukset jatkuvat annettujen aikojen mukaisesti.

Koulukuraattorin apua ja tukea on saatavilla oppilaille, opiskelijoille, vanhemmille ja koulujen henkilökunnalle. Kuraattorit ovat tavoitettavissa omilla kouluillaan, puhelimitse, WhatsAppilla, sähköpostitse ja Wilman kautta. Keskustelukäynnit toteutetaan oppilaan/opiskelijan omalla koululla. Tarvittaessa/halutessa on mahdollisuus käynteihin myös etäyhteyden kautta. Opiskeluhuollollisia palavereita järjestetään sekä kouluilla että etäyhteyksiä hyödyntäen.

Koulukuraattorien yhteystiedot
koulukuraattori Heidi Patokoski, p. 044 4970 486 / heidi.patokoski@edumuhos.fi
koulukuraattori Tanja Westman, p. 044 4870 436 / tanja.westman@edumuhos.fi

Koululaisten vanhempia neuvotaan seuraamaan Wilma-viestejä sekä -tiedotteita. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmat saavat ajankohtaisen tiedon seuraamalla päiväkotiryhmien ilmoitustauluja ja ryhmien omia WhatsApp-viestejä. Tietoa saa myös kunnan nettisivuston ja Facebook-päivitysten välityksellä.

Varhaiskasvatuksen toiminta

Muhoksen kunnan päiväkodit
Koivulehdon päiväkoti (p. 044 4070 120)
Päivärinteen päiväkoti (p. 044 4970 119)

Muhoksen yksityiset päiväkodit
Touhula Päiväkoti VauhtiVekara (p. 046 9922 729)
Päiväkoti Satelliitti (p. 044 3303 523)

Kunnallinen perhepäivähoito (p. 044 4970 116 tai 044 4970 119)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tarkentanut ohjeistustaan varhaiskasvatukseen. Noudatamme edelleen varhaiskasvatusyksiköissämme koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja tehostetulla siivouksella, käsien pesulla ja turvaväleillä. Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen, mutta oman rakkaan unikaverin voi tuoda.

 • Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa tulla varhaiskasvatukseen.
 • Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
 • Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi tulla varhaiskasvatukseen.
 • Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi tulla varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
 • Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 • Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana.
 • Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.
 • Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.
 • Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
 • Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten on pysyttävä kotona kunnes testitulos valmistuu.
 • Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
 • Jos lapsen tai henkilökunnan perheenjäsenellä on oireita, tulee oireisen perheenjäsenen hakeutua testiin mahdollisimman nopeasti. Oireeton lapsi voi tulla varhaiskasvatukseen, kun testitulosta odotetaan, ellei jo tuolloin ole erityisen vahvaa epäilyä, että perheenjäsenellä on koronavirustartunta.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden tiloissa noudatetaan valtakunnallisia ja alueellisia ohjeistuksia. Asiakkaita kehotetaan hygieenisyyteen ja turvavälien noudattamiseen. Asiakkaiden tulee muistaa myös heidän oma vastuunsa viruksen leviämisen ehkäisemisessä. Liikunta on lääke kun muistetaan noudattaa ohjeita.

Liikuntapaikat ovat avoinna (uimahalli, jäähalli, Ponkilan urheilualue, Tähtiareena ja sen kuntosali, sekä kunnan liikuntasalit lukuunottamatta Hyrkin koulun salia).

Muhoksen yläkoulun yhteydessä oleva nuorisotila on avoinna.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna normaalisti

Lisätietoja
vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen p. 044 4970 403, juha.pesonen(at)muhos.fi

Kunnan järjestämä ryhmä- ja harrastustoiminta

 • Oulujoki-Opiston kurssit ovat normaalisti käynnissä. Lue koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanneohjeistuksesta tarkemmin tältä sivulta
 • Kirjasto ja Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus ovat normaalisti avoinna

Elinkeino-, uusyritys ja työllisyyspalvelut toimivat normaalisti. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta.

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden palvelutuotanto toimii tällä hetkellä normaalisti.

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista jätehuoltoon: https://www.lakeudeneko.fi/koronavirukseen-liittyvaa-ohjeistusta-ja-muutoksia-toimintaan/ 

Koronavirukseen liittyvää tilannetta seurataan tiiviisti, ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan kuntalaisia.

 

LISÄTIETOJA

Johtava lääkäri Esko Haapamäki, 044 4970 223
Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta, 044 4970 001
Hyvinvointijohtaja Juha Valta, 044 4970 400
Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen, 044 4970 100
Tekninen johtaja Mikko Kari, 044 4970 308

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@muhos.fi

Koronavirusinfektio

Ajankohtaista koronavirustiedotusta voi seurata Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen osoitteessa:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19  ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osoitteessa:
https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx