Muhokselle valittu uusi kulttuurituottaja

Muhoksen kunta on saanut uuden kulttuurituottajan. Tehtävään on valittu muotoilija AMK, estetiikan kandidaatti Outi Vitikka. Toimeen haki 33 henkilöä. Vitikka aloittaa työn 1.2.2020. Kulttuurituottajan tehtävänä on mm. organisoida ja toteuttaa kulttuuritapahtumia, osallistua kehittämistyöhön ja eri hankkeisiin sekä tapahtumien markkinointiin liittyviä tehtäviä. Kulttuurituottaja tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Tehtäviä aikaisemmin hoitanut medianomi Taija Jyrkäs siirtyy uusiin tehtäviin Pohjoinen valokuvakeskus ry:n.

Kulttuuri on Muhoksella peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää kuntalaisten hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatiota sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Kulttuuripalvelut on osaltaan kehittämässä Muhosta Rokua Geopark-alueen yhdeksi merkittäväksi kulttuurikohteeksi.

Lisätietoja

Minna Kärkkäinen
Oulujoki-Opiston rehtori, Muhoksen kunnan kulttuurivastaava
p. 044 497 0010 tai minna.karkkainen(at)muhos.fi