Liikenneviraston Valtatie22:n facebook -sivut

Liikenneviraston Vt 22 Oulu-Kajaani-Vartius -hankkeeseen sisältyvät Muhoksella ja Utajärvellä tehtävät parannustyöt ovat käynnistyneet. Töiden edistymisestä ja liikennejärjestelyistä on tarkoitus viestiä asukkaille muun muassa hankkeen Facebook-sivujen kautta: https://www.facebook.com/valtatie22

Linkki facebook-sivuille löytyy myös täältä: http://www.muhos.fi/tekniset-palvelut/liikenne/tiet-ja-kadut/