Kysely Rokua Geopark -alueen sekä Oulujokilaakson kuntien matkailun kehittämiseksi avattu

Rokua Geopark -alueen sekä Oulujokilaakson kuntien eli Muhoksen, Utajärven ja Vaalan matkailun kehittämissuunnitelman laatimiseksi on avattu kysely. Alueen matkailun kehittämiseen voi vaikuttaa vastaamalla kyselyyn keskiviikkoon 17.10.2018 mennessä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme (3 kpl) 50 euron arvoista lahjakorttia.

Vastaa kyselyyn tästä: https://player.myzef.com/sweco/ajax/?q=134-tZkE7C2P

Matkailun kehittämissuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen nykyisten matkailuyritysten toimintamahdollisuuksia ja tarjota mahdollisuuksia uusille matkailutoimijoille. Lisäksi se luo pohjan alueen kaavoitukselle, sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja markkinoi Rokua Geopark -aluetta kokonaisuutena ulospäin.

Lisätietoja
Jukka Syvävirta, Muhoksen kunnanjohtaja, p. 044 497 0001
Anne Sormunen, Utajärven kunnanjohtaja, p. 040 482 6444
Miira Raiskila, Vaalan kunnanjohtaja, p. 040 085 5920
Kimmo Vähäjylkkä, Sweco Ympäristö Oy, p. 040 531 4481

Lue lisää tästä: https://www.muhos.fi/uutiset/rokua-geopark-alueelle-matkailun-kehittamissuunnitelma/