Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus haastaa kuntalaiset Taiteen edistämiskeskuksen #100minuuttiataidetta-kampanjaan!

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) #100minuuttiataidetta-kampanja suosittelee jokaiselle taidetta vähintään 100 minuuttia viikossa. Osallistu kampanjaan itse tai haasta mukaan koko perhe, luokka, työpaikka tai ystäväporukka ja kirjaa tuloksesi kampanjan nettisivustolle.

Hanke toivottaa erityisesti tervetulleeksi mukaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat mukaan kampanjaan ottamaan taiteen ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa.

TAIDE VOI LISÄTÄ HYVINVOINTIASI

Tutkimusnäytön pohjalta voidaan todeta, että taiteen ja kulttuurin äärellä oleminen voi tukea merkittävästi kaikkien väestöryhmien hyvinvointia.

Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on tutkimuksissa todettu olevan positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu mm. vähentävän yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä sekä auttavan mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämisessä.

Taiteeseen säännöllisesti osallistuvilla on todettu olevan selvästi parempi psyykkinen hyvinvointi kuin niillä, joilla taideosallistumista ei ollut yhtään tai sitä oli alle sata tuntia vuodessa. Kulttuuripalvelujen käyttö ja kulttuurinen harrastustoiminta ovat lisäksi yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan ja myös hyvään elämänlaatuun.

Tutkimusnäytön perusteella ei yksiselitteisesti voida määrittää, mikä määrä taidetta ja kulttuuria tarkalleen lisää ihmisen hyvinvointia. #100minuuttiataidetta -kampanjassa olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin vaikuttaa.

Lähteet:
* Nenonen, Tellervo; Kaikkonen, Risto; Murto, Jukka & Luoma, Minna-Liisa (2014) Cultural services and activities: The association with self-rated health and quality of life, Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 6:3, 235-253, DOI: 10.1080/17533015.2014.897958
* Davies, Christina, Knuiman, Matthew and Rosenberg, Michael (2016) The art of being mentally healthy: a study to quantify the relationship between recreational arts engagement and mental well-being in the general population. BMC Public Health 16:15. DOI 10.1186/s12889-015-2672-7

Kampanjan vetovastuu on Taiteen edistämiskeskuksella.

Kampanjan virallisina yhteistyökumppaneina toimivat ArtsEqual-hanke, Kulttuurikeskus PiiPoo, Lasten ja nuorten säätiö, Oriveden kaupunki, Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Taikusydän, Tampereen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Yleisradio.

Kampanja on käynnissä lokakuun 2019 loppuun saakka.

Lisätietoa hankkeesta:

https://100minuuttiataidetta.taike.fi/

Taiteen edistämiskeskus
Arttu Haapalainen
kampanjaa koordinoiva läänintaiteilija
p. 0295 330 843
arttu.haapalainen(at)taike.fi

Taija Jyrkäs
kulttuurituottaja
Muhoksen kunta, Koivu ja tähti -kulttuurikeskus
p. 044 4970 482
taija.jyrkas(at)muhos.fi