Kiireettömän hoidon toteutuminen Muhoksen kunnassa

KIIREETTÖMÄN HOIDON TOTEUTUMINEN

A. PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA (TERVEYSKESKUS JA HAMMASHOITOLA)

 1. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen
 • välittömässä yhteydensaannissa terveyskeskukseen ei isoja ongelmia,
 • hammashoitolassa välitön yhteydensaanti kohentunut merkittävästi takaisinsoittojärjestelmän käyttöönoton myötä
 1. Hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta
 • terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa ei ongelmia, kiireellisen hoidon arvio ja hoito kyetään tekemään tavoiteajassa
 1. Ei kiireellisen hoidon tarjoaminen säädetyssä määräajassa
 • terveyskeskuksessa ei kiireellinen hoitoon pääsee keskimäärin kahden-neljän viikon kuluessa, ensikäynti ei kiireellisessä ajanvarauksessa vaihtelee 1 vuorokautta – kuusi viikkoa välillä asian luonteen mukaan
 • psykiatrisen hoidon suhteen psykiatrian erityistyöntekijälle hoitoon pääsee kolmen viikon kuluessa, kiireellisemmät tapaukset viikon kuluessa
 • psykologi kapasiteettia on lisätty kesällä 2019, keskustelukäynnille pääsee kahden-kolmen viikon kuluessa, testauksiin pidempi jonotustilanne
 • hammashoitolassa ei kiireellisen hoidon jono pidentynyt koronatilanteen ja kesätauon vuoksi noin viiteen kuukauteen .

B. ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

 • kunta ostaa erikoissairaanhoitopalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, joka julkaisee omilla sivuillaan tietoa kiireettömän hoidon toteutumisesta (ppshp.fi)
 • 31.12.2019 erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointia odottavia muhoslaisia oli 211, joista yli kolme kuukautta jonottaneita oli 20 kappaletta.

Lisätiedot: johtava lääkäri Esko Haapamäki, puhelin 044 497 0223

Tätä tiedote on päivitetty viimeksi 4.5.2020

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta