Kesäajan palveluista terveyskeskuksessa

Muhoksen terveyskeskuksen palvelut toimivat supistetusti ajalla 15.6.-16.8.2020.
Lääkärien vastaanoton ajanvarauksessa hoidetaan vain pakolliset välitöntä hoitoa vaativat sairaustapaukset päivittäin sekä pakolliset lääkärin nimenomaisesti määräämät kontrollit. Kesäaikana ei hoideta kiireettömiä asioita, esim. lausunto- ja todistusasioita.
Reseptien uusinta-aika on kahdeksan vuorokautta. Asiakkaita pyydetään ennakoimaan reseptin uusimisasiat riittävän ajoissa.
Laboratoriossa otetaan vain päivystysnäytteet sekä lääkärin erikseen nimenomaisesti määräämät kontrolliverikokeet. Kesäaikana ei oteta kiireettömiä verikokeita, esim. vuosihuoltokokeita.