Kaavan voimaantulokuulutus

KUULUTUS KAAVAN VOIMAANTULOSTA

Muhoksen valtuusto on kokouksessaan 22.6.2015 § 46
hyväksynyt Kirkonkylän asemakaavan muutoksen korttelissa 251.

Päätös on saanut lainvoiman.

Muhos 6.8.2015
KUNNANHALLITUS