Mittauspalvelut

Mittauspalvelut huolehtivat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalveluista sekä rakennuksien merkitsemisestä rakennuslupapäätöksien mukaisesti, kaavojen laadinnassa tarvittavien karttatietojen ajanmukaisuudesta, pohjakarttojen täydennysmittauksista ja pohjakarttojen vahvistuksista, kaavasuunnitteluun liittyvistä maaperätutkimuksista sekä mittauspalvelujen myyminen ulkopuolisille resurssien rajoissa.

Henkilöstö osallistuu myös kaavojen valmisteluun liittyvien tehtävien hoitoon ja maanhankinnan valmisteluun maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti.
Mittauspalvelut vastaa myös puistometsistä ja niiden hoitotöistä sekä kunnan omistamien maa-alueiden ja talousmetsien hoidosta.

Yhteystiedot
Maanmittausteknikko Janne Kuusela 044 4970 301