Maarakentaminen

Maarakennuksen vastuualue sisältää katujen,  pysäköintialueiden, leikkipuistojen ja viheralueiden, torin, uimarantojen, venesataman ja muiden yleisten alueiden ylläpidon sekä kunnan alueella olevien yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiestön viranomaistehtävät. Organisaatio vastaa myös katujen rakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä hulevesiverkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä viherrakennustöistä.

Kunnan ylläpitämiä katuja oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 58,3 km, kevyen liikenteen väyliä 20,1 km. Kunnossapidettäviä yksityisteitä oli 11,4 km.

Hoidettavien puistojen ja viheralueiden kokonaispinta-ala vuoden 2014 lopussa oli n. 109,1 ha. Leikkipuistoja on 20, joista 18 keskustan kaava-alueella ja kaksi Päivärinteellä. Katso leikkikenttäalueet.

Virallisia uimarantoja valvotun hoidon piirissä on viisi, jotka sijaitsevat Kirkkosaaressa, Karho-ojan kankaalla, Montassa, Laitasaaressa ja Päivärinteellä.

Yhteystiedot
Maarakennusmestari Hannu Leskelä 044 4970 313
Ympäristö- ja maankäytön suunnittelija 044 4970 312