Rakentaminen

Rakentamiseen ja asumiseen liittyvistä kunnallisista palveluista vastaa tekniset palvelut.

Teknisten palveluiden keskeisimmät tehtävät Muhoksen kunnan strategian kannalta liittyvät palvelutuotannon käytössä olevien toimitilojen toimivuuteen ja kaavoituksen sekä tonttituotannon prosessien hallintaan.

talo2Teknisten palvelujen keskeiset kriittiset menestystekijät ovat:

  • toimitilojen määrä ja kunto vastaavat palvelutuotannon tarpeita
  • hallittu tonttituotantoprosessi (raakamaan hankinta, sopimukset, kaavoitus, kaavojen toteutus, tonttien luovutus)
  • toimiva asuntojen välitys- ja vuokraustoiminta
  • toimiva ja turvallinen liikenneverkko
  • rakennustoiminnan ohjaus, lupahakemuksien käsittely
  • viihtyisä ja turvallinen ympäristö

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Mikko Kari 044 4970 308
Maanmittausteknikko Janne Kuusela 044 4970 301
Rakennustarkastaja Eero Airaksinen 044 4970 302
Isännöitsijä Päivi Similä 044 4970 303
Toimistonhoitaja Liisa Nuojua 044 4970 304
Toimistosihteeri Tarja Hiltunen 044 4970 309

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

 

Digitaalinen esite:
Muhos – Rakentaminen ja asuminen