Pysäköinti

pysakointiMuhoksella pysäköinnin valvonnasta vastaa Oulun poliisilaitos.

Oulun poliisilaitos, Pysäköinninvalvoja
PL 45 (Rata-aukio 2), 90101 OULU
puh. 071 876 0211  fax. 071 876 5942

Pysäköinninvalvojalle voi soittaa virka-aikana klo 9.00 – 15.00.