Liikennesuunnittelu

Joukkoliikenne

Muhoksen ja Oulun välisen liikenteen palvelutasosta vastaa seudullinen joukkoliikennejaosto.
Muhoksen kunnan edustaja jaostossa on Kirsti Airaksinen (varajäsen Noora Valkonen).
Muhoksen kunnan henkilöliikenteestä vastaava viranhaltija: elinvoimakoordinaattori Asko Lampinen, puh. 044 4970 006.

Kuntien liikenneturvallisuustyö

Kuntien liikenneturvallisuustyö -sivusto

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Muhoksen kunta ja Oulun tiepiiri ovat laatineet Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelman, joka käsittelee niin fyysistä liikenneympäristöä kuin myös liikennekasvatusta ja -tiedotusta. Lisätietoja suunnitelmasta antavat Muhoksen kunnasta Hannu Leskelä, puh. 044 4970 313 ja Mikko Kari, puh. 044 4970 300 sekä Oulun tiepiiristä Heino Heikkinen, puh. 020 422 11.