Liikennesuunnittelu

Joukkoliikenne

1.1.2013 alkaen Muhoksen ja Oulun välisen liikenteen palvelutasosta vastaa seudullinen joukkoliikennejaosto.
Muhoksen kunnan edustaja jaoksessa on Maria Keränen (varajäsen Minna Väätäjä).
Muhoksen kunnan henkilöliikenteestä vastaava viranhaltija: kehittämispäällikkö Kyösti Honkala, puh. 044 4970 006.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Muhoksen kunta ja Oulun tiepiiri ovat laatineet Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelman, joka käsittelee niin fyysistä liikenneympäristöä kuin myös liikennekasvatusta ja -tiedotusta. Lisätietoja suunnitelmasta antavat Muhoksen kunnasta Hannu Leskelä, puh. 044 4970 313 ja Mikko Kari, puh. 044 4970 300 sekä Oulun tiepiiristä Heino Heikkinen, puh. 020 422 11.