Nuohous

savupiiputMuhos on jaettu kahteen nuohouspiiriin, oheisesta kartasta näet piireihin kuuluvat alueet.

Muhoksen nuohouspiirit

Nuohouspiiri I

Piirinuohooja Matti Sarajärvi 050 306 1642

Nuohouspiiri II

Piirinuohooja Petteri Hämäläinen 040 725 1301

2§ Määrävälein nuohottavat tulisijat ja hormit

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.
Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein. Tämän momentin mukainen määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein. Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vuoden välein.

Sisäasiainministeriön asetus nuohouksesta