Asuminen ja rakentaminen

Tekninen

Teknisten palveluiden keskeisimmät tehtävät Muhoksen kunnan strategian kannalta liittyvät palvelutuotannon käytössä olevien toimitilojen toimivuuteen ja kaavoituksen sekä tonttituotannon prosessien hallintaan.
Teknisten palvelujen keskeiset kriittiset menestystekijät ovat:

  • toimitilojen määrä ja kunto vastaavat palvelutuotannon tarpeita
  • hallittu tonttituotantoprosessi (raakamaan hankinta, sopimukset, kaavoitus, kaavojen toteutus, tonttien luovutus)
  • toimiva asuntojen välitys- ja vuokraustoiminta
  • toimiva ja turvallinen liikenneverkko
  • rakennustoiminnan ohjaus, lupahakemuksien käsittely
  • viihtyisä ja turvallinen ympäristö