Palveluseteli

Palveluseteli on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta säännöllisestä kotihoidosta ja määrätyistä tukipalveluista, jotka ovat; siivouspalvelu, kauppa-asiointipalvelu ja kylvetyspalvelu. Palvelusetelivalikoimaan kuuluvat lisäksi omaishoidon vapaan järjestäminen ja tehostettu palveluasuminen. Seteli korvaa palvelujentuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Asiakkaalla on mahdollisuus valita joko kunnallinen tai yksityinen palveluntuottaja. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta on oikeus kieltäytyä. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta palveluseteliin, vaan kunta voi järjestää palvelut itse tai tuottaa ne ostopalveluina.

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt, selviytyminen kotioloissa on vaikeutunut ja hän täyttää säännöllisen kotihoidon myöntämisen kriteerit. Palveluseteli myönnetään kotihoidon tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Palvelun määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisessa palvelusetelin myöntämispäätöksessä ja siihen liitetyssä hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, kuitenkin vähintään 7€/ tunti ja enintään 27€/ tunti. Setelin arvo lasketaan asiakkaan/puolisoiden bruttotulojen perusteella. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Tukipalveluissa setelin arvo on; siivouspalveluseteli 25€/tunti ja kauppa- asiointiseteli 20€/tunti

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

Palveluseteliä käytettäessä asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslainmukaiset oikeudet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttajasopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.