Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota.

Mahdollisuus omaishoidon tukeen on syytä selvittää

  • jos kotona hoidetaan vanhusta tai vammaista, joka tarvitsee päivittäistä hoitoa ja runsaasti huolenpitoa
  • jos kotona hoidetaan vaikeasti sairasta omaista, ja vaihtoehto hänen hoidolleen olisi laitoshoito

Omaishoidon tuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoidontukea haetaan vanhuspalveluista, josta saa myös lisätietoja tuesta ja sen myöntämisen perusteista.