Vanhus- ja vammaisneuvosto

Muhoksen vanhus- ja vammaisneuvosto 2017-2021

Varsinainen jäsen Järjestö/lautakunta Varajäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa, puheenjohtaja Tekninen lautakunta Haapasalo Pertti
Vääräniemi Juhani, varapuheenjohtaja Kehitysvammaisten tuki ry. Nuojua Seija, Muhoksen Hengitysyhdistys ry.
Airaksinen Ossi Muhoksen eläkeläiset ry. Säävälä Marjatta
Erkkilä Tuulikki Muhoksen reumayhdistys ry. Kukkonen Marita
Kemppainen Samuli Hyvinvointilautakunta Kähkönen Pekka
Korkala Lea Muhoksen sota- ja rintamaveteraanien sekä sotainvalidien järjestö Silvennoinen Eini, Rintamaveteraanit
Varajäsen Muhoksen Sydänyhdistys ry. Häikiö Pirkko
Varajäsen Sosiaali- ja terveyslautakunta Jaukka Esko
Rissanen Anneli Kunnanhallitus Airaksinen Kirsti
Tuominen Seija Eläkeliiton Muhoksen yhdistys ry. Juntunen Sirpa
Väätäjä Minna Vapaa-aikajaosto Kankaanpää Ari
Kolu-Korhonen Arja, sihteeri arja.kolu-korhonen(at)muhos.fi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä: Muhoksen kunnan toimielimet

Tapahtumat ilmoitetaan kunnan etusivun tapahtumakalenterissa ja Tervareitissä sekä Muhoksen kunnan
facebook -sivulla.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoitus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on vanhuspalvelulakiin (Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) ja vammaispalvelulakiin (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) perustuva Muhoksen kunnanhallituksen valtuustokaudeksi asettama toimielin.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien ikääntyneiden, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden sekä heidän omaistensa ja järjestöjensä yhteistyöelin.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten ja kyseessä oleviin ryhmiin kuuluvien järjestöjen yhteistoimintaa sekä ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin tukeminen.

  • Osallistua väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden kunnan toimielimien kanssa.
  • Osallistua terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palveluiden suunnitteluun sekä seurata ja arvioida näiden palveluiden toteutumista.
  • Edistää väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
  • Ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla, on vaikutusta ikääntyvän- ja vammaisten väestön elinoloihin ja palveluihin.
  • Laatia vuosittainen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen ja kokoonpano

Muhoksen kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa on 11 jäsentä ja heillä on myös henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta, hyvinvointilautakunta, vapaa-aikajaosto sekä tekninen lautakunta ovat valinneet ja nimenneet kukin yhden jäsenen ja varajäsenen neuvostoon.
Kuusi jäsentä on nimetty vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteiskokousten esityksestä.