Vammaispalvelun linkit

Vammaisjärjestöissä tehdään merkittävää sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävää työtä.

Kunta on rakentanut kokoontumistilan vammaisjärjestöille, jossa voi pitää kokouksia ja kerhoja.
Kokoontumistila sijaitsee kunnantoimistolla ja sitä voi tiedustella

Muhoksen kunta, neuvonta puh. 044 4970 005.

Muhoksella toimivia järjestöjä:

Oulun Diabetesyhdistys ry / Muhoksen alaosasto

Muhoksen alaosasto on perustettu vuonna 1992. Muhoslaisia jäseniä on yli 80. Kaikille diabeetikoille avoin kerho kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa. Kerhotilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita, jotka alustavat diabetekseen ja sen hoitoon liittyvistä aiheista ja vastaavat kysymyksiin. Kerhossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista esim. virkistystoiminnasta sekä vaihdetaan kuulumisia ja kahvitellaan.

Alaosaston toiminnassa on tärkeää yhteistoiminta muiden vammaisjärjestöjen kanssa, esimerkkinä yhteinen joulujuhla.
Alaosasto on yhteistyössä Muhoksen Reumayhdistyksen kanssa järjestänyt uimajumppavuoron 4 kertaa kuukaudessa Muhoksen uimahallissa ja toiminnan on tarkoitus jatkua.

Yhteystiedot:
Aarno Määttä puh. 040 564 4966, (08) 5331 270

Diabetesliitto

Muhoksen Hengitysyhdistys ry

Yhdistyksen tavoitteena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua sekä toimia edunvalvonta- ja tukijärjestönä. Yhdistyksessä on aikuis- ja lapsijäseniä yht. 330. Yhdistys tarjoaa mm. asiantuntijaluentoja, ohjausta ja neuvontaa, edullista lomaosakepalvelua Rokualla, vertaistukea, korjausneuvontaa, kuntosali- ja uintipalveluja.

Yhteystiedot:
Aila Väisänen puheenjohtaja puh. 040 052 0131
Eija Kostekivi sihteeri puh. 044 277 6733

Muhoksen hengitysyhdistys

Muhoksen Kehitysvammaisten Tuki ry

Muhoksen kehitysvammaisten tuki ry. on tarkoitettu kaikille muhoslaisille kehitysvammaisille, heidän perheilleen, ystävilleen ja yleensäkin henkilöille, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä kehitysvammaisten parissa.
Yhdistyksen tarkoituksena on mm. toimia kehitysvammaisten etujen valvojana, ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja päätöksentekijöihin, edistää jäsenistönsä virkistystoimintaa, edistää kehitysvammaisten opetusta, ammattikasvatusta ja työhön sijoittumista sekä asumispalveluun liittyviä asioita.

Yhteystiedot:
Reijo Kiira puheenjohtaja puh. (08) 5303 401, 040 5630 922
Ulla Pirilä varapuheenjohtaja puh. (08) 533 3667
Tuula Kiira sihteeri puh. (08) 5303 401, 050 422 4751

Kehitysvammaliitto

Muhoksen neurologisten kerho

Neurologisten kerho kokoontuu kerran kuukaudessa, kävijämäärä on n. 10-16 henkilöä. Kerhossa saa tietoa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista.
Kerho järjestää retkiä ja yhdessä olemista kahvittelun merkeissä. Kerhon toiminnan tarkoituksena on järjestää kodin ulkopuolista toimintaa ja saada vertaistukea sairastuneille, omaisille ja ystäville.

Kerhonvetäjinä toimivat:
Sinikka Karppinen Kuntohoitaja puh. (08) 55870 208
Suvi Vatjus-Anttila Puheterapeutti puh. (08) 55870 209

Neurologiset vammaisjärjestöt

Muhoksen Reumayhdistys

Muhoksen Reumayhdistys on Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa reuma- ja tukielinsairaiden tukena ja valvoa heidän etujaan. Yhdistys tilaa jäsenilleen Reumalehden.
Yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja, järjestää allasvoimistelua, jumpparyhmiä jäsenilleen.

Yhteystiedot:
Riitta Karppinen puheenjohtaja
Raili Heinola sihteeri puh. (08) 5330 314

Suomen Reumaliitto ry.

Muhoksen Sydänyhdistys ry

Yhdistys perustettu vuonna 1988. Jäsenmäärä n. 200 henkilöä.
Järjestö on kansanterveys-, potilas-, ja edunvalvontajärjestö.
Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Yhteystiedot:
Paula Juka puheenjohtaja puh. 040 539 3670
Lea Korkala sihteeri puh. (08) 5334 219

Suomen Sydänliitto ry.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry. Muhoksen osasto

Muhoksen Syöpäyhdistys on perustettu v. 1992. Osaston toiminnan tarkoituksena on syöpäpotilaiden ja omaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan parantaminen, sen johdosta osaston tärkein toimintamuoto on potilaskohtainen työ.
Jäsenille on tarjolla allasjumppaa, kuntosalikortteja ja kerhotoimintaa esim. soittokerho kerhopelimannit. Myös tukihenkilötoiminta on osaston tarjoama toimintamuoto.

Yhteystiedot:
Tuomo Suikkanen kerhonvetäjä puh. 044 256 8802

Syöpäjärjestöt