Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaala on palveluyksikkö, jonka tehtävänä on tarjota muhoslaisille sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja silloin, kun potilaan tila ei edellytä erikoissairaanhoitoa. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja laadukasta hoitoa.

terveyskeskus

Puhakantie 16

Puhakantie 16
puh. 044-4970274 hoitajat
044-4970177 potilaat

fax 08 5574 003

Osastonhoitaja
Ulla Suojoki
Puh. 044 4970 272

sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)muhos.fi

Sairaalassa toimii kaksi osastoa:

Osasto A puh. 044 4970 275 Akuuttiosasto 18 potilaspaikkaa
Osasto B puh. 044 4970 276 Pitkäaikaisosasto 14 potilaspaikkaa

Henkilökunta

Sairaalassa on osastonlääkäri ja hän hoitaa lääkärinkierrot. Iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä lääkäri on tavoitettavissa yhteispäivystyksessä.
Osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan lisäksi osastoilla työskentelee 13 sairaanhoitajaa ja 20 perushoitajaa sekä kolme laitosapulaista (palvelu ostetaan tekniseltä toimelta).
Osastoilla käy arkipäivisin myös fysioterapeutti tai kuntohoitaja.
Sairaala toimii opetussairaalana, joten työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu myös opiskelijoiden opetus ja ohjaus.

Lyhytaikaishoito

Kiireellinen, erikoistoimenpiteitä ja leikkausta vaativa hoito annetaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Lyhytaikaisen sairaalahoidon tarpeessa potilaat hoidetaan kunnan omassa sairaalassa. Sairaalaan tullaan terveyskeskuksen vastaanoton kautta lääkärin lähetteellä ja jatkohoitoon OYS:sta tai yhteispäivystyksen kautta.

Pitkäaikaishoito

Pitkäaikaishoito tarkoittaa hoivaa ja huolenpitoa pitkäaikaisosastolla sellaisille asukkaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa valvontaa ja hoitoa ympäri vuorokauden. Laitoshoito katsotaan pitkäaikaiseksi, jos sen alkaessa hoidon tarpeen arvioidaan kestävän enemmän kuin kolme kuukautta. Samoin hoito muuttuu pitkäaikaishoidoksi, jos se on kestänyt kolme kuukautta ja hoidon tarve edelleen jatkuu.

Yö-/päivähoito

A-osastolla hoidetaan myös asiakkaita, joiden hoito ei vaadi sairaalassaoloa, esim. antibioottitiputukset. Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Hoitomaksut 1.1.2018 alkaen

Laitoshoidon hoitopäivämaksu on 48,90 €.
Pitkäaikaishoidon maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan.
Yö-/päivähoitomaksu on 22,50 €/vrk.
Maksukatto, joka lasketaan vuoden alusta lähtien on 683 €. Maksukaton täyttymisen jälkeen laitoshoidon päivämaksu on 22,50 € .

Omaiset

Osastoilla on vierailuaika klo 11.00 – 19.00. Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita aina, ottaen kuitenkin huomioon muiden huoneessa olevien potilaiden tilanteet, hoidot ja levon. Omaiset voivat osallistua myös omaistensa hoitamiseen, esim. syöttämiseen, ulkoiluttamiseen jne.