Koti- ja kotisairaanhoito

Kotihoito tukee kotona asumista henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon avulla.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja -sairaanhoito. Kirjalliseen hoito- ja palveusuunnitelmaan perustuvaa kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Kotipalvelua on mahdollista saada
klo 7.00 – 21.00 jokaisena viikonpäivänä.

Kotisairaanhoitoa
maanantaisin – torstaisin klo 8.00 – 16.00 ja
perjantaisin klo 8.00 – 14.15.

Hoito- ja palvelusuunnitelman avulla selvitetään asiakkaan kokonaistilanne, hoidon ja palveluiden tarve sekä sovitaan hoidon toteuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan asiakkaan tilanteen muututtua.

Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoidon tarve voidaan selvittää, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin.

Kotihoidon yhteystiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT, PALVELUNUMERO 044 4970 250 (KLO 7-15) 1.11.2018 ALKAEN

KOTIHOIDON PALVELUESIMIES puh. 044 4970 255 (soittoaika klo 13-15)
LÄNSITIIMI tiimivastaava sairaanhoitaja puh. 044 4970 255 (soittoaika klo 13-15)
KESKUSTATIIMI tiimivastaava sairaanhoitaja puh. 044 4970 253 (soittoaika klo 13-15)
ITÄTIIMI tiimivastaava sairaanhoitaja puh. 044 4970 162 (soittoaika klo 13-15)
KOTIUTUSTIIMI puh. 044 4970 252, 044 4970 164
VANHUSTYÖNJOHTAJA puh.  044 4970 130
PALVELUOHJAAJA puh. 044 4970 171 (soittoaika klo 13-15)
asiakaspalvelu, palvelusetlit,
palvelutarvearviot, omaishoito,
lyhytaikainen hoito, tukipalvelut
KOTIHOIDON TOIMISTOSIHTEERI puh. 044 4970 170 (soittoaika klo 14-16)
asiakaspalvelu, laskutus
tukipalvelut, tehostettu palveluasuminen


Kotihoidon maksut

Säännöllisen kotihoidon maksu perustuu aikaperusteiseen kuukausimaksuun. Kuukausimaksu tulee käyttöön henkilön saadessa kotihoitoa säännöllisesti vähintään kerran viikossa.

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua.

Kotipalvelu
Kotipalvelu on asiakkaan auttamista päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas itse ei selviydy. Palvelu painottuu yksilöllisesti suunniteltuun perushoitoon, kuntouttavaan työotteeseen sekä ohjaukseen ja omatoimisuuden tukemiseen.

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Kotisairaanhoitoa toteutetaan yhteistyössä väestövastuulääkärin kanssa.

Ateriapalvelut
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna on mahdollista silloin, kun liikkuminen kodin ulkopuolella ei onnistu.

Lisätietoja ateriapalvelusta saa oman alueen kotihoidon hoitajilta ja vanhustyön johtajalta.

Turvapalvelut
Turvapuhelimen avulla asiakkaan on mahdollista saada apua äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapuhelin on kytketty lankapuhelimeen ja hälytys tapahtuu erillisellä rannekkeella, joka voi olla vaikka ranteessa.

Turvapuhelimeen voi kytkeä myös muita hälyttimiä, kuten ovihälyttimen ja savuvaroittimen.

Lisätietoja turvapuhelimesta saa oman alueen hoitajilta ja vanhustyön johtajalta.

Kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea asioimismatkoihin, kun kysymyksessä ei ole vammaispalvelulain tarkoittama henkilö.

Lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista saa vanhustyön johtajalta ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista sosiaalityöntekijältä. Yhteystiedot