Koti- ja kotisairaanhoito

Kotihoito tukee kotona asumista henkilökohtaisen hoivan ja huolenpidon avulla.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja -sairaanhoito. Kirjalliseen hoito- ja palveusuunnitelmaan perustuvaa kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Kotipalvelua on mahdollista saada
klo 7.00 – 21.00 jokaisena viikonpäivänä.

Kotisairaanhoitoa
maanantaisin – torstaisin klo 8.00 – 16.00 ja
perjantaisin klo 8.00 – 14.15.

Hoito- ja palvelusuunnitelman avulla selvitetään asiakkaan kokonaistilanne, hoidon ja palveluiden tarve sekä sovitaan hoidon toteuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan asiakkaan tilanteen muututtua.

Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Kotihoidon tarve voidaan selvittää, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin.

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoito on jaettu kahteen tiimiin, itä- ja länsitiimiin.

Kotisairaanhoito puh. 044 4970 255 (tiimivastaava) ja 044 4970 254

Länsi 1 Keskusta S-kaupasta länteen eli Ouluun päin puh. 044 4970 245
Länsi 2 Rovastinoja, Karhunperä, Muhostie puh. 044 4970 246
Länsi 3 Päivärinne, Rova, Laitasaari puh. 044 4970 244
Länsi 4 Kuusikko, Tyrnäväntie, Ouluntien varsi puh. 044 4970 239

Kotisairaanhoito 044 4970 253 (tiimivastaava) ja 044 4970 252

Itä 1 Niittypirtti, Puhakan alue puh. 044 4970 240
Itä 2 Kylmälänkylä, Koivulehto, Aaronkuja puh. 044 4970 241
Itä 3 Rivilä, Rantaholappa, Ponkila puh. 044 4970 242
Itä 4 Muhosperä, Suokylä, Honkala puh. 044 4970 243

Kotihoito Sari Stenroth 044 4970 171
Kotihoidon asiakaspalvelu
omaishoidon tuet
palvelusetelit
palvelutarvearviot

Kotihoito Päivi Valjus 044 4970 250
Kotihoidon asiakaspalvelu
tukipalvelut

Kotihoidon toimistosihteeri 044 4970 170
Kotihoidon asiakaspalvelu
laskutus
tukipalvelut
tehostettu palveluasuminen

Kotihoidon maksut
Säännöllisen kotihoidon maksu perustuu aikaperusteiseen kuukausimaksuun. Kuukausimaksu tulee käyttöön henkilön saadessa kotihoitoa säännöllisesti vähintään kerran viikossa.

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua.

Kotipalvelu
Kotipalvelu on asiakkaan auttamista päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas itse ei selviydy. Palvelu painottuu yksilöllisesti suunniteltuun perushoitoon, kuntouttavaan työotteeseen sekä ohjaukseen ja omatoimisuuden tukemiseen.

Kotisairaanhoito
Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Kotisairaanhoitoa toteutetaan yhteistyössä väestövastuulääkärin kanssa.

Ateriapalvelut
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna on mahdollista silloin, kun liikkuminen kodin ulkopuolella ei onnistu.

Lisätietoja ateriapalvelusta saa oman alueen kotihoidon hoitajilta ja vanhustyön johtajalta.

Turvapalvelut
Turvapuhelimen avulla asiakkaan on mahdollista saada apua äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapuhelin on kytketty lankapuhelimeen ja hälytys tapahtuu erillisellä rannekkeella, joka voi olla vaikka ranteessa.

Turvapuhelimeen voi kytkeä myös muita hälyttimiä, kuten ovihälyttimen ja savuvaroittimen.

Lisätietoja turvapuhelimesta saa oman alueen hoitajilta ja vanhustyön johtajalta.

Kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea asioimismatkoihin, kun kysymyksessä ei ole vammaispalvelulain tarkoittama henkilö.

Lisätietoja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista saa vanhustyön johtajalta ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista sosiaalityöntekijältä. Yhteystiedot