Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat sekä selvityksen laatiminen tuomioistuimelle lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.

Ajankohtaista

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2019 alkaen 1,5 %. Elatusavun korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla vahvistettuja elatusapuja niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Elatusvelvollisen tulee maksaa 1,5 prosentilla korotettua elatusapua tammikuusta alkaen. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2019 alkaen 158,74 €/lapsi/kk. Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti.

Palveluohjaus: Sosiaalityöntekijä tarjoaa eroa miettiville tai eronneille vanhemmille ohjauksellista neuvontaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse sosiaalityöntekijä Sanna Tölli p. 044 4970 101.
HUOM! Pyrithän varaamaan ajan mahdollisimman pian ennen sopimuksen umpeutumista. Sopimusasioissa jonotusaika on noin 1 kuukausi. Hoidettaessa sopimuksia eri kuntien välisenä virka-apuna voi asian hoito esimerkiksi toisen kunnan ajanvaraustilanteesta riippuen kestää useampia kuukausia.

Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu äitiysneuvolassa (tai lastenvalvojan luona) ennen lapsen syntymää, selvitetään lapsen isyys lastenvalvojan luona lapsen synnyttyä.

Eroavat vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja auttaa asioiden selvittelyssä ja sopimuksen teossa.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella lastenvalvojan luona tai tuomioistuimen päätöksellä.

Lapsen ja vanhemman tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi.

Perheoikeudellisten palvelujen yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Sanna Tölli p. 044 4970 101 (puhelinaika ma-pe klo 9-10).

Vanhemmuussuunnitelma