Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä, sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Päihdekuntoutukseen ohjauksen ja päätöksen kuntoutukseen pääsemisestä tekee sosiaalityöntekijä. Asiakkaan tilanteen kartoituksessa hyödynnetään tarpeen mukaan myös muiden ammattiryhmien osaamista.

Tiedustelut päihdehuollon osalta sosiaalityöntekijä Sanna Tölli p. 044-4970 101