Lastensuojelu

Lastensuojelutyön tavoitteena on turvata lapsen kasvuympäristö siten, että se olisi turvallinen ja virikkeitä antava sekä tukea vanhempia ja huoltajia lasten kasvatuksessa.
Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena verkostotyönä.

Sosiaalityöntekijät ovat mukana myös oppilashuoltoryhmissä.

 

Lastensuojeluilmoitus