Lastensuojelu

Lastensuojelutyön tavoitteena on turvata lapsen kasvuympäristö siten, että se olisi turvallinen ja virikkeitä antava sekä tukea vanhempia ja huoltajia lasten kasvatuksessa.
Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena verkostotyönä.

Sosiaalityöntekijät ovat mukana myös oppilashuoltoryhmissä.

HAEMME TUKIPERHEITÄ

Haemme tukiperheitä ja tukihenkilöitä lapsille. Tukiperheiden ja -henkilöiden tarkoituksena on tukea perheitä, joiden vanhempien omat voimavarat eivät riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Lapsi saa tukiperheen kautta lisää turvallisia aikuisia elämäänsä ja samalla lapsen vanhemmat saavat mahdollisuuden levähtää. Lapsi on tukiperheessä yleensä viikonlopun kerran kuukaudessa. Lisäksi, mikäli lapsen ja hänen perheensä tilanne niin vaatii, voi lapsi viettää tukiperheessä loma-aikoina pidemmän ajan. Tukiperheen tärkein tehtävä on ottaa lapsi mukaan tukiperheen arjen toimintoihin, antaen samalla lapselle aikaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tukiperheiltä toivotaan sitoutumista toimintaan ainakin vuodeksi.

Tukiperhe voi toimia Muhoksella tai lähiseudulla. Tukiperheiden kanssa solmitaan toimeksiantosopimus Muhoksen kunnan kanssa. Tukiperhe osallistuu tukiperhesuhteeseen liittyviin neuvotteluihin noin kerran vuodessa. Tukiperheitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan tukiperheenä tai tukihenkilönä, ota yhteyttä Muhoksen sosiaalitoimistoon.

Yhteyshenkilöt
Johtava sosiaalityöntekijä Merja Koskela p. 044 497 0135 (puhelinaika ma-pe 9-10)
Vs. sosiaalityöntekijä Hanna Kylmänen p. 044 497 0102 (puhelinaika ma-pe 9-10)

Lastensuojeluilmoitus