Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voivat lapsiperheet ottaa yhteyttä, kun tarvitsee ohjausta ja neuvontaa:
• jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
• vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroihin liittyvissä tilanteissa
• lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käsitellään myös perheitä koskevat yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksiYhteydenottojen perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Ne toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat tarpeen mukaan myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Arvioinnin aikana perheille annetaan neuvontaa ja ohjausta kunnan peruspalveluiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden palveluiden osalta perheen tilanteen mukaisesti. Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan myös sosiaalipalveluissa.

Yhteydenotot

Sosiaaliohjaaja Hanna Luukkonen p. 044 497 0134 ma-pe klo 9-10
Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös sähköpostitse hanna.luukkonen(at)muhos.fi

Yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 35 §) voi tehdä kirjallisesti oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi