Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voivat lapsiperheet ottaa yhteyttä, kun tarvitsee ohjausta ja neuvontaa:
• jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
• vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja eroihin liittyvissä tilanteissa
• lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi. yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Asiakkuus päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käsitellään myös perheitä koskevat ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä. Ilmoitusten perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Ne toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat tarpeen mukaan myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii.

Arvioinnin myötä pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Arvioinnin aikana perheille annetaan neuvontaa ja ohjausta kunnan peruspalveluiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden palveluiden osalta perheen tilanteen mukaisesti. Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan myös sosiaalipalveluissa.

Yhteydenotot

Sosiaaliohjaaja Hanna Luukkonen p. 044 497 0134 ma-pe klo 9-10
Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös sähköpostitse hanna.luukkonen(at)muhos.fi

Halutessasi voit siis jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse sähköpostiin. Sinuun otetaan puhelimitse yhteyttä 1-3 vuorokauden kuluessa. Muista laittaa viestiin nimesi ja yhteystietosi. Huomioithan, että kyseessä on suojaamaton sähköpostiyhteys ja siksi on mahdollista, että ulkopuoliset pystyvät saamaan viestin haltuunsa. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut eivät vastaa sähköpostin väärinkäytöksistä, vaan viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla.

Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Ensisijaisesti pyydämme toimittamaan kirjallisen ilmoituksen.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä